Menu

27 marca 2018 14:15

Na najbliższym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (27 marca, godz. 14.15, s. 237) dr Rafał Nowak przedstawi referat pt. ,,Przegląd architektur sieci neuronowych''.

Streszczenie. W pierwszej części referatu wprowadzona zostanie tematyka związana z sieciami neuronowymi oraz algorytmami ich uczenia. Druga część będzie zawierała przegląd architektur sieci neuronowych jakich używano w od samego początku do ostatnich spektakularnych wyników w problemach rozpoznawania obrazów czy też przetwarzania tekstu.