22 marca 2016 09:30

Na kolejnym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (22 marca, godz. 14:15, sala 237) dr Urszula Libal (Politechnika Wrocławska) przedstawi referat pt. "Dyskretna transformata falkowa - własności i metody'".

Streszczenie

Zastosowania funkcji falkowych w przetwarzaniu sygnałów i obrazów cieszą się niegasnącą popularnością. W referacie przedstawione zostaną podstawowe własności funkcji falkowych i ich zastosowania. Omówione będą metody syntezy funkcji skalującej i falki-matki za pomocą algorytmu Stranga. Zaprezentowane zostaną dwa modele - zdekomponowany i zagregowany - falkowej reprezentacji sygnału oraz szybki algorytm Mallata wyznaczania współczynników modelu.