13 czerwca 2017 15:25

Studenci i doktoranci, którzy zamierzają ubiegać się o pomoc materialną w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018 zobowiązani są zarejestrować wnioski o przyznanie stypendiów w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl

Ze względu na planowane zmiany w systemie USOS informacja o terminach składania wniosków o pomoc materialną zostanie podana na początku września 2017 r.

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta za 2016 rok uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosić będzie - w roku akademickim 2017/2018 - 1.050,00 zł