Menu

May 28, 2018, 12:25 p.m.

W imieniu Dziekana Wydziału serdecznie zapraszamy wszystkich na kolejne seminarium wydziałowe, które odbędzie się 5 czerwca o godz. 12.30 (Instytut Informatyki, sala 119).


Prelegentem będzie dr hab. Jarosław Byrka, który wygłosi wykład pt.

"Klastrowanie oczami algorytmika”

Streszczenie:

Omówię zagadnienie podziału danych obiektów na k rozłącznych podzbiorów sformułowane jako zadanie optymalizacji funkcji celu opartej na odległościach pomiędzy poszczególnymi obiektami. Algorytmiczne podejście do klastrowania zyskuje na znaczeniu zwłaszcza w kontekście coraz powszechniejszego stosowania metod uczenia maszynowego. W trakcie wystąpienia opowiem o najnowszych wynikach i otwartych pytaniach dotyczących konstrukcji algorytmów aproksymacyjnych, które dają gwarancję znalezienia rozwiązania bliskiego rozwiązaniu optymalnemu.