Menu

June 26, 2018, 12:14 p.m.

Zakończyło się postępowanie rekrutacyjne na stanowiska naukowo-dydaktyczne w naszym instytucie. Rada Wydziału zdecydowała się na zatrudnienie 9 osób. Tymi osobami są:

1) Mgr Krystian Bacławski – na stanowisku starszego wykładowcy, przedłużenie dotychczasowego zatrudnienia na czas nieokreślony od 1.10.2018.

2) Dr Krzysztof Fleszar - na stanowisku adiunkta, jest to osoba przychodzi do nas z Olayan School of Business (OSB) of the American University of Beirut (AUB). Wcześniej pracował na Politechnice Warszawskiej.

3) Dr Antoni Kościelski – na stanowisku starszego wykładowcy na kolejny rok.

4) Dr Jakub Kowalski – na stanowisku adiunkta na kolejny rok.

5) Dr Paweł Laskoś-Grabowski - na stanowisku starszego wykładowcy na czas nieokreślony; Dr Laskoś-Grabowski pracował w naszym instytucie na stanowisku naukowo-dydaktycznym w latach 2014-2016 i był wtedy jednym z najlepiej ocenianych dydaktyków w instytucie. Później wyjechał do Londynu zdobyć doświadczenie komercyjne. Ostatnio pracował na Wydziale Fizyki, od października wraca do II na stanowisko dydaktyczne.

6) Mgr Piotr Polesiuk – obecnie kończy studia doktoranckie.

7) Dr Filip Sieczkowski – przedłużenie dotychczasowego zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony od 1.10.2018

8) Dr Marek Szykuła - przedłużenie dotychczasowego zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony od 1.10.2018.

9) Dr Wiktor Zychla - na stanowisku starszego wykładowcy, przedłużenie dotychczasowego zatrudnienia na czas nieokreślony od 1.10.2018.