7 kwietnia 2016 20:27

We wtorek, 5 kwietnia odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Tomasza Gogacza pod tytułem Fundamentalne własności teorii będących zbiorami Tuple Generating Dependencies i związki między tymi własnościami. Rozprawa została zgodnie oceniona jako wyróżniająca się i komisja jednogłośnie zarekomendowała Radzie Wydziału nadanie Tomaszowi Gogaczowi stopnia naukowego doktora.