Menu

April 22, 2016, 11:10 p.m.

Pracownik naszego instytutu, Dariusz Biernacki, został uhonorowany 19 kwietnia nadaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego. Jego osiągnięcie habilitacyjne Operatory sterowania w językach programowania wyższego rzędu: Struktura typów oraz równoważność programów, zostało uznane za wyróżniające.

Doktor habilitowany Dariusz Biernacki urodził się w 1977 roku w Lublinie. W 2001 obronił pracę magisterską Many-valued Structures and Non-monotonic Reasoning na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a w 2005 rozprawę doktorską The Theory and Practice of Programming Languages with Delimited Continuations w duńskim University of Aarhus. Po doktoracie pracował na uczelniach we Francji i Stanach Zjednoczonych, a od 2007 roku pracuje w naszym instytucie.

Serdecznie gratulujemy!