2 października 2016 15:04

Łukasz Jeż dostał stypendium dla wybitnych młodych naukowców. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i posiadającym bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej. Łukasz będzie otrzymywał 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.

W konkursie na stypendia dla wybitnych młodych naukowców rozpatrzono 1137 wniosków, stypendia otrzyma 168 wybitnych młodych naukowców.