Menu

Nov. 14, 2016, 10:05 p.m.

Nasi pracownicy zdobyli dwa nowe granty Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS 11 i SONATA11.

Dr hab. Emanuel Grzegorz Kieroński otrzyma 700 tysięcy złotych na finansowanie projektu "W poszukiwaniu nowych logik komputerowych" w ramach konkursu OPUS 11, a dr Łukasz Jeż na projekt "Szeregowanie zadań w celu maksymalizacji liczby ukończonych zadań" otrzyma 290 tysięcy złotych w ramach konkursu SONATA 11.