Menu

2 grudnia 2015 13:58

Na kolejnym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (17 listopada, godz. 14:15, sala 237) dr Rafał Nowak i dr hab. Paweł Woźny przedstawią referat pt. "Przyspieszanie zbieżności szeregów hipergeometrycznych".

W referacie wrócimy do przekształcenia Q [P. Woźny, R. Nowak, Method of summation of some slowly convergent series, Appl. Math. Comput., 215(4), 2009, 1622-1645], które pozwala skutecznie sumować pewne klasy szeregów. Przedstawione zostaną najnowsze wyniki, jakie uzyskaliśmy w wypadku szeregów hipergeometrycznych. Oprócz teoretycznych własności pokażemy również przykłady, dla których widoczne jest znacznie przyspieszanie zbieżności.