XI Forum Informatyki Teoretycznej
XI Forum Informatyki Teoretycznej
Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
5-6 grudnia 1997 r.

Miło nam poinformować, że XI Forum Informatyki Teoretycznej (dawniej Seminarium Warszawsko-Wrocławskie) odbędzie się w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 5-6 grudnia 1997.

Zgodnie z tradycją ubiegłych lat przewidujemy referaty około 15-20 minutowe. Prosimy o zgłaszanie udziału do 10 listopada 1997 z zaznaczeniem czy przewidywane jest wygłoszenie referatu oraz nadesłanie STRESZCZENIA referatu (w wersji .tex, .dvi, .ps lub ASCII) w objętości co najwyżej jednej strony (z podaniem tytułu, autora, uczelni) do 15 listopada. Zgłoszenie można nadesłać na adres fit11@tcs.uni.wroc.pl na załączonym formularzu. Opłata konferencyjna wynosi 100PLN.

Z serdecznymi pozdrowieniami
organizatorzy


Lista uczestników

Plan referatów

Jak dojechać do Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego


Powrót do strony głównej FIT


FIT11