Prace magisterskie
w dziedzinie grafiki komputerowej

Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego


 1. Maciej Falski - "Przegląd modeli oświetlenia w grafice komputerowej", Wrocław 2004 PDF (4.3MB).
 2. Roman Parys - "Realistyczna synteza animacji za pomocą map fotonów z filtrowaniem przestrzennym i czasowym", Wrocław, maj 2005 PDF (1.9MB).
 3. Michał Mazanik - "Nowoczesne układy graficzne", Wrocław, maj 2005 PDF (2.9MB).
 4. Andrzej Kozioł - "Symulowanie zjawisk świetlnych nad i pod wodą", Wrocław, październik 2005 PDF (0.5MB).
 5. Marcin Chajec - "Mapy fotonów w oświetleniu globalnym", Wrocław, listopad 2005 PDF (7.2MB).
 6. Mateusz Hobgarski - "Przegląd metod mapowania tonów obrazów wysokokontrastowych", Wrocław, grudzień 2005 PDF (18MB).
 7. Michalis Kamburelis - "Przetwarzanie i renderowanie modeli w formacie VRML", Wrocław, wrzesien 2006 PDF (6M), WWW.
 8. Kornel Kisielewicz - "Application of Urban Modelling in Computer Games", Wrocław, wrzesien 2007.
 9. Piotr Didyk - "Zwiększanie kontrastu jasnych obiektów w nagraniach video dla wyświetlaczy HDR" / "Enhancement of Bright Video Features for HDR Displays", lipiec 2008, PDF, strona projektu w MPI (publikacja na EGSR 2008).
 10. Remigiusz Żukowski - "Automatyczna dekompozycja sceny 3D na portale i sektory", Wrocław, grudzień 2008, PDF.
 11. Radosław Głogowski - "Agresywne wyznaczanie widocznych obiektów", Wrocław, lipiec 2009, PDF.
 12. Adrian Dziubek - "Skaner 3D na bazie strukturalnego oświetlenia", Wrocław, wrzesień 2009, PDF.
 13. Piotr Leszczyński - "Spłaszczone hierarchiczne przedziały ograniczające jako nowa struktura dla metody śledzenia promieni", Wrocław, październik 2009, PDF.
 14. Paweł Szczepański - "Inverting the light transfer for interior scenes", Wrocław, grudzień 2009, PDF.
 15. Krzysztof Templin - "Zwiększanie postrzeganej rozdzielczości obrazów w ruchu", Wrocław, marzec 2011, PDF, strona projektu w MPI (publikacja na SCCG 2011).
 16. Przemysław Pietrzkiewicz - "Techniki analizy obrazu dla potrzeb systemów inspekcji przemysłowej", Wrocław, październik 2012, PDF.
 17. Marcin Pawłowski - "Metody interaktywnej symulacji fizycznej w środowisku jednolitym i rozproszonym", Wrocław, czerwiec 2015, PDF.
 18. Karol Kontny - "Ocena jakości obrazów w sekwencji zdjęć", Wrocław, styczeń 2016, PDF.
 19. Robert Kraus - "Efficient Markov Chain Monte Carlo Methods for Global Illumination Algorithms", Wrocław, październik 2016, PDF.
 20. Damian Dyńdo - "Vulkan a Open GL porównanie wydajności na przykładach", Wrocław, wrzesień 2017, PDF, kod na GitHub'ie.
 21. Wojciech Szęszoł - "Vertex connection and merging based techniques for light transport", Wrocław, czerwiec 2018, PDF, kod na GitHub'ie.
 22. Artur Rosa - "Wykrywanie i śledzenie komórek prątków w programie ImageJ", Wrocław, wrzesień 2020, PDF.


Andrzej Łukaszewski (anl@ii.uni.wroc.pl)