Systemy typów (wykład i pracownia)

Instytut Informatyki UWr
Semestr zimowy 2010/11

Opis przedmiotu

Przedmiot ma na celu wprowadzenie do systemów typów znajdujących zastosowanie w projektowaniu i implementacji języków programowania funkcyjnego oraz obiektowego, a także, w mniejszym stopniu, przedstawienie ich roli w logice. Wykład oparty jest na klasycznym już podręczniku Pierce'a "Types and Programming Languages", a zajęcia w ramach pracowni towarzyszącej wykładowi poświęcone są implementacji wybranych systemów typów.

Czas i miejsce
 • Wykład: środa 10:15-12:00, sala 139
 • Pracownia 1: wtorek 10:15-12:00, pracownia 108
 • Pracownia 2: środa 12:15-14:00, pracownia 7
 • Konsultacje: poniedziałek 10:15-12:00, pokój 327
Rozkład jazdy

Nr Data Zagadnienia Do poczytania Zadania
1. 06.10.2010 wstęp do wykładu (znaczenie typów i krótka historia) oraz jego organizacja
formalne systemy wnioskowania i metody dowodzenia ich własności na przykładzie języka wyrażeń arytmetycznych
[Pie02]:1-4 lista 1
2. 20.10.2010 rachunek lambda jako język programowania
normalizacja, ewaluacja, CBV, CBN, maszyny abstrakcyjne
indeksy de Bruijna
[Pie02]:5-7
slajdy
lista 2
3. 27.10.2010 podstawowe własności systemów typów na przykładzie wyrażeń arytmetycznych
rachunek lambda z typami prostymi
[Pie02]:8-10
4. 03.11.2010 dowód normalizacji dla rachunku lambda z typami prostymi (metoda Taita)
rozszerzenia rachunku lambda z typami prostymi (wyrażenia arytmetyczne i logiczne, produkt i suma typów, rekursja ogólna)
[Pie02]:11-12
5. 10.11.2010 efekty obliczeniowe w językach programowania:
semantyka operacyjna i typowanie referencji oraz wyjątków
[Pie02]:13-14 lista 3
6. 17.11.2010 kontynuacje [FF06]:8, [Rey98]
[Plo75]
7. 24.11.2010 izomorfizm Curry'ego-Howarda
logika intuicjonistyczna vs. klasyczna
[SU06]:2-4
[Gri90]
8. 01.12.2010 podtypowanie [Pie02]:15
9. 08.12.2010 semantyka koercyjna podtypowania
podtypowanie algorytmiczne
[Pie02]:16-17 lista 4
10. 15.12.2010 typy rekurencyjne
typy izo-rekurencyjne i ekwi-rekurencyjne
[Pie02]:20-21
11. 22.12.2010 rekonstrukcja typów [Pie02]:22 lista 5
12. 12.01.2011 dowód poprawności algorytmu sprawdzającego równoważność typów rekurencyjnych [Pie02]:21
13. 19.01.2011 ML polimorfizm
algorytm Damasa-Milnera
[Pie02]:22
[Pit09]
14. 26.01.2011 polimorficzne referencje
rekursja polimorficzna
[Pie02]:22
[Pit09], [Tiu90]

Literatura podstawowa
 • [Pie02] Pierce B., Types and Programming Languages, The MIT Press, 2002
 • [Pie05] Pierce B., Advanced Topics in Types and Programming Languages, The MIT Press, 2005
Literatura uzupełniająca
 • [FF06] Felleisen M., Flatt M., Programming Languages and Lambda Calculi, Lecture Notes, 2006.
 • [GLT89] Girard J.-Y., Lafont Y. and Taylor P., Proofs and Types, Cambridge University Press, 1989
 • [Gri90] Griffin T. G., Formulae-as-Types Notion of Control, POPL 1990.
 • [Gun92] Gunter C., Semantics of Programming Languages: Structures and Techniques, MIT Press, 1992
 • [Har00] Harper R., Type Systems for Programming Languages, Draft, CMU, 2000
 • [Har10] Harper R., Practical Foundations for Programming Languages, Working Draft, CMU, 2010
 • [Hin97] Hindley J. R., Basic Simple Type Theory, Cambridge University Press, 1997
 • [Mit96] Mitchell J. C., Foundations for Programming Languages, The MIT Press, 1996
 • [Pit09] Pitts A. M., Lecture Notes on Types, 2009.
 • [Plo75] Plotkin G. D., Call-by-Name, Call-by-Value and the Lambda-Calculus, TCS, Vol. 1, pp. 125-159, 1975
 • [Rey98] Reynolds J. C., Theories of Programming Languages, Cambridge University Press, 1998
 • [SU06] Sorensen M. H. and Urzyczyn P., Lectures on the Curry-Howard Isomorphism, Elsevier, 2006
 • [Tiu90] Tiuryn J., Type Inference Problems: A Survey, LNCS 452, 1990.

http://www.ii.uni.wroc.pl/~dabi