Wyszukiwanie informacji


WebQuest dla klasy I liceum.
Zaprojektowany przez:
Anna Klimczuk
Alina Konarska-Gerst
Monika Wasilkowska
Artur Zarzycki


[Wstęp] [Zadanie] [Proces] [Ewaluacja] [Konkluzja]

Wstęp


Niedawno pożegnaliśmy Rok 2002. Jak każda szanująca się gazeta, powinniśmy wydać numer będący podsumowaniem ubiegłego roku. Z tego też powodu, każdy dziennikarz przygotuje artykuł dotyczący najważniejszego wydarzenia ze swojej dziedziny. Mam nadzieję, że dobrze wywiążecie się z postawionego przed Wami zadania. Życzę powodzenia.

Redaktor Naczelny

Zadanie


Waszym zadaniem będzie stworzenie artykułu do gazetki w postaci strony HTML.
Zapoznacie się z metodami wyszukiwania informacji w internecie, a następnie wykorzystacie je do znalezienia wiadomości na określony temat.

Proces

 1. Będziecie podzieleni na grupy czteroosobowe. Każda z grup będzie stanowiła jeden zespół redakcyjny.
 2. Pierwszym materiałem, z jakim się zapoznacie, będą dokumenty dotyczące wyszukiwania informacji w sieci INTERNET.
  Pomocne będą strony o następujących adresach:
  Strona wyszukiwania
  Pomoc do strony
  Infoseek Brak pomocy
  Google Pomoc do Google
  Archie Brak pomocy
  Szukacz Jak zadawać pytania
  Jak działa szukacz
  Jak działa robot
  ONET Onet - pomoc
  Emulti Emulti - pomoc
  Searchengines Searchengines - jak szukać
  Searchengines - podstawy wyszukiwarki
  Wirtualna Polska FAQ - WP
  Yandex Yandex - pomoc
  Jak znaleźć - netsprint
  Wyszukiwarki - of.pl
  Wyszukiwarki - Interia
  Altavista Altavista - pomoc
  Plikoskop Plikoskop - jak korzystać

 3. Po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi zadawania zapytań różnym wyszukiwarkom powinniście się wcielić w jedną z ról:
 4. Jeśli już wybrałeś swoją rolę w zespole redakcyjnym, kolejnym Twoim krokiem powinno być opracowanie zadanego tematu. Przygotuj krótki artykuł do gazetki oraz umieść pod nim informację, z jakich stron korzystałeś, pisząc artykuł oraz w jaki sposób ich szukałeś (adresy wyszukiwarek oraz zadawane im pytania).

Ewaluacja

Wykonane zadanie zostanie ocenione pojedynczo. Kryteria oceny są następujące:

Początkowe

1

Rozwinięte

2

Zaawansowane

3

Wzorcowe

4

Punkty

 

Zastosowane wyszukiwarki, zaawansowane metody zadawania zapytań.

 

Użycie jednej wyszukiwarki, zadanie prostego zapytania.
Użycie kilku wyszukiwarek, zadanie prostego zapytania.
Użycie jednej wyszukiwarki, zadanie zaawansowanego zapytania.
Użycie kilku wyszukiwarek, zadanie zaawansowanego zapytania.

 

Wartość merytoryczna i sposób przedstawienia informacji.

 

Artykuł nieciekawy, wiadomości niezwiązane z tematem, błędy ortograficzne.
Wiadomości związane z tematem, niespójne, poprawny gramatycznie.
Tekst poprawny gramatycznie, artykuł spójny, zgodny z tematem.
Ciekawy styl pisania, artykuł spójny, związany z tematem, dostosowany do wieku i różnego stopnia zaawansowania czytelników.

 

Poprawność i jakość strony HTML.

 

Błędy w składni, mało przejrzysta, niepoprawny dobór kolorów.
Drobne błędy w składni HTML, dość przejrzysta, niepoprawny dobór kolorów.
Strona poprawnie sformatowana, przejrzysta, mogą pojawić się jakieś elementy graficzne niekoniecznie związane z tematem.
Strona poprawnie sformatowana, przejrzysta, estetyczna, rozmiar materiałów dobrany optymalnie, elementy graficzne.Konkluzja

Internet stanowi źródło wielu tysięcy informacji. Znalezienie właściwej może kosztować wiele czasu i nerwów. Wchodzenie na stony, które zawierają nieistotne, niepowiązane z tematem informacje, często wprowadza nas w stan irytacji i w pewnym stopniu agresji. Aby temu zapobiec, powinniśmy korzystać z zaawansowanych możliwości wyszukiwania, jakie oferują nam poszczególne wyszukiwarki. Mamy nadzieję, że po tej lekcji, znalezienie odpowiednich danych w sieci Internet nie będzie stanowiło dla Was żadnego problemu. Staniecie się swego rodzaju profesjonalistami w dziedzinie "internetowy przeszukiwacz".