Jerzy Marcinkowski --- o mnie


Zdaniem socjologów jestem sfrustrowanym, biednym i niewykształconym fundamentalistą religijnym ze wsi.


1965. XIV LO we Wrocławiu (niektórzy rozumieją jak to się odciska): 1979 -- 83. Zajmowałem się tam pewnym dziwacznym sportem . Potem -- od 1983 do 89 -- studiowałem w Instytucie Matematyki UWr.


Dyplomy: Doktorat: 1993. Habilitacja: 2000. Tytuł profesora: 2010. Nieistniejący Boże, ustrzeż mnie przed pokusą brania na serio tych śmiesznych papierków, które najmniejsza wojna zamieni w pył.


Dłuższe i krótsze pobyty za granicą.

LIFL, Lille, Francja, postdoc 1994 -- 1997 (z przerwami, w sumie 3 semestry).

Krócej (po 2 miesiące):

Max Planck Institute w Saarbruecken (1993),
Uniwersytet w Bordeaux (2000),
Uniwersytet Stanu Nowy Jork w Buffalo (2001),
Isaak Newton Institute for Mathematical Sciences w Cambridge (2006),
Oxford University Computing Laboratory (2010).


Ważniejsze komitety programowe:

RTA 2002 -- Conference on Rewriting Techniques and Applications Kopenhaga 2002
CSL 03 -- Annual Conference of the European Association for Computer Science Logic Wiedeń 2003
CSL 04 -- Annual Conference of the European Association for Computer Science Logic Karpacz 2004
ICDT 05 -- The 10th International Conference on Database Theory. Edynburg 2005
LICS 07 -- Twenty-Second Annual IEEE Symposium on LOGIC IN COMPUTER SCIENCE, Wrocław 2007
MFCS 2011 -- 36th International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science; Warszawa
MFCS 2013 -- 38th International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science, Wiedeń
The 40th International Colloquium on Automata, Languages and Programming (ICALP 2013), Ryga
Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science (STACS), Lyon 2014


Doświadczenia z realnością: W imieniu Wydziału Matematyki i Informatyki odpowiadałem za projektowanie i budowę (1999 -- 2006) obecnego budynku Instytutu Informatyki. Co z tego wyszło, każdy może zobaczyć (metr kwadratowy kosztował, razem z wyposażeniem, 2900 zł plus VAT). Obok budowano Bibliotekę Uniwersytecką, miałem możliwość popatrzeć z bliska jak im idzie. Przy okazji dużo się nauczyłem o tzw. rzeczywistości . Gdyby ktoś chciał zamówić cykl wykładów pułapki procesu inwestycyjnego w sferze budżetowej, to polecam swoje usługi.


Doświadczenia z rewolucją: w roku 1997 byłem współautorem programu studiów informatycznych w UWr. Programu, w którym zniesiono podział studentów na lata, i do minimum ograniczono liczbę obowiązkowych przedmiotów. Nikt w Polsce wcześniej (a później chyba też nikt) nie dał studentom takiego prawa decydowania o tym czego chca się uczyć. Nie wszystkim urzędnikom to się podobało. Potem, jako prodziekan ds. studiów informatycznych, pilnowałem, w latach 2002 -- 2005, żeby nikt temu programowi nie zrobił krzywdy. Trzy razy (w 1996, 1999 i 2005) koledzy z Wydziału wybierali mnie do Senatu UWr -- ale jakoś nie wydaje mi się, żebym tam pasował.
Doświadczenia z nierealnością: W kadencji 2008-2011 byłem członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej -- ciała zajmującego się udawaniem, że kontroluje, że pozory jakości kształcenia są na polskich uczelniach zgodnie z prawem zachowywane.