Kryptografia

 

 Wykład:               Krzysztof Loryś

Ćwiczenia:    Krzysztof Loryś, Grzegorz Stachowiak

            

 

 Informacje dla grupy ćwiczeniowej KLo

Spis treści wykładu

·            Wykład 1 (17.02):  one-time pad, bezpieczeństwo doskonałe, problem logarytmu dyskretnego, protokół (DH) Diffiego-Hellmana wymiany kluczy (bezpieczeństwo, efektywność), założenie DHA

·            Wykład 2 (24.02): atak man-in-the middle, RSA, przykłady zastosowań kryptosystemów z kluczem publicznym, typy ataków na kryptosystemy, kryptoanaliza prostych szyfrów symetrycznych (szyfr przesunięciowy, szyfr afiniczny, szyfr podstawieniowy, szyfr Vigenere’a)

·            Wykład  3 (3.03): szyfry strumieniowe, LFSR (okresowość, zastosowanie do one-time pad, kryptoanaliza: atak ze znanym tekstem jawnym), Szyfry produktowe, Schemat Feistela, Lucyfer, DES, ataki na DES (przeszukiwanie przestrzeni kluczy, atak „z tradeoffem pamięć-czas”), potrójny DES

·            Wykład  4 (17.03):  Testy pierwszości. Podstawowy test pierwszości. Reszty i niereszty kwadratowe. Symbole Legendre’a i Jacoby’ego. Prawo wzajemności dla symbolu Jacoby’ego. Test Solovay’a-Strassena. Test Rabina-Millera.

·            Wykład 5 (24.03):  Ataki na RSA

·            Wykład 6 (31.03):  Algorytmy faktoryzacji. Metoda  p-1. Metoda bazy czynników. Kryptosystem Rabina. Kryptosysytem ElGamala. Kryptosystem plecakowy.

·            Wykład 7(14.04): Podpisy cyfrowe. Schemat RSA. Schemat ElGamala. DSS.

·            Pozostałe wykłady:

o          Podpisy: niezaprzeczalne, jednorazowe, niepodrabialne, ślepe.

o          Funkcje skrótu (bezkonfliktowość, atak urodzinowy, funkcja Chauma-van Heijsta-Pfitzmann, rozszerzanie funkcji skrótu, MD4(informacyjnie)).

o          Uzgadnianie klucza (schemat Blooma, schemat Diffiego-Hellmana i jego modyfikacje, Kerberos)

o          Schematy uwierzytelniania (schemat Schnorra, schemat Okamoto, schemat Quillou-Quisquatera, schemat Fiata-Shamira)

o          Schematy wspołużytkowania (konstrukcje oparte na sieci monotonicznej, schemat Shamira)

o          Dowody z wiedzą zerową

o          Kanał podprogowy. Zobowiązanie bitowe. Pieniądze cyfrowe (prosty protokół). Wybory elektroniczne (informacyjnie bez konkretnego protokołu)

 

Listy zadań

·           Lista nr 1

·           Lista nr 2.  Pliki do zadania 1:

o          Szyfr Podstawieniowy

o          Szyfr Vigenere'a

o          Szyfr Afiniczny

o          Szyfr Nieokreślony

·           Lista nr 3.  Pliki pomocnicze:

o          Tryby szyfrowania

o          Schemat DES

o           DES  -  szczegóły

·           Lista nr 4.

·           Lista nr 5.

·           Lista nr 6.

·           Lista nr 7.

·           Lista nr 8.

·           Lista nr 9.

·           Lista nr 10.

 

 

 

 

 

 

 

Komunikaty:

·       Przypominam grupie KLO o składaniu deklaracji. Zadeklarowanie zadania oznacza, że deklarujący nie tylko umie je rozwiązać, ale także umie zaprezentować rozwiązanie.

·       Rozwiązania niektórych zadań z listy nr 4 można znaleźć w książce N.Koblitza „Wykłady z kryptografii i teori liczb”.  Zachęcam do lektury.

·       UWAGA. Dziekan ogłosił, że najbliższy czwartek (24.03) jest wolny od zajęć. Jak  się możecie domyśleć, spowoduje to spore komplikacje (np. synchronizacja ćwiczeń z wykładem). W dalszej perspektywie są inne wolne czwartki (Juvenalia, Boże Ciało). Mam w związku z tym pytanie: kto jest za przeprowadzeniem wykładu w najbliższy czwartek, a kto nie może lub nie chce przyjść? Stanie się według Waszej woli.

o          Jeśli wykładu nie będzie, sporządzę odpowiednią listę zadań  obejmującą nieco nowego materiału (to nie jest takie złe rozwiązanie, jak może się początkowo wydawać)

o          Jeśli wykład odbędzie się, oferuję konsultacje dla tych którzy nie mogli być

·       Ćwiczenia w dniu 18.05 nie odbędą się L

·       Egzamin:

o          Pierwszy termin odbędzie się 17.06. pocz. godz 9-ta.

o          Drugi termin – do ustalenia. Proponuję 23-ci (w trakcie egzaminu z AiSD).  Niewielką liczbę osób mogę przeegzaminować ustnie.

·       Po wpisy ocen z egzaminu i ćwiczeń można zgłaszać się do mnie w ii. To będzie szybsze niż czekanie na umieszczenie listy w Internecie. Będę w Instytucie 30.06 i 1.07 w godzinach wczesnego popołudnia.

·       Wstępne propozycje ocen  z egzaminu. We wrześniu można propozycje te „negocjować” ze mną.