Paweł Rychlikowski
Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego  
ul. Joliot-Curie 15, pokój 302
tel. +48 (71) 375-7819
prych (at) ii.uni.wroc.pl

Konsultacje w bieżącym semestrze

Zajęcia

Ogłoszenia

Inne