Paweł Rzechonek

Zainteresowania zawodowe: programowanie (C++, Java, C#, F#), technologie webowe, szeroko rozumiana algorytmika, metematyka klasyczna.

WWW
strony i aplikacje internetowe

data ostatniej modyfikacji

Data ostatniej modyfikacji dokumentu (www.phtml) to wtorek 14 stycznia 2020 roku (o godzinie 19:20).

ogłoszenia
14 stycznia 2020 r.
ranking:
Zaktualizowałem ranking punktów.

8 października 2019 r.
termin laboratorium:
Laboratoria w mojej grupie będą się odbywały w sali 110 w godzinach 10:00-11:30.

1 października 2019 r.
punkt informacyjny:
W tym miejscu będą się pojawiać ważne ogłoszenia dotyczące organizacji zajęć związanych z tym przedmiotem. Proszę czytać te ogłosznia na bieżąco.
terminarz
wykład:
poniedziałek 18-20 s.104 (Paweł Rajba)

laboratoria:
poniedziałek 16-18 s.109 (Paweł Rajba)
wtorek 10-12 s.110 (Paweł Rzechonek)
czwartek 18-20 s.110 (Adam Kaczmarek)
licznik wejść na stronę

1 dzisiaj
2 w obecnym miesiącu
6 w bieżącym roku
277 od powstania strony

o przedmiocie

Kurs WWW

Celem kursu WWW jest zapoznanie słuchaczy ze światem Internetu z punktu widzenia twórcy dostępnej tam treści. Przedstawione zostaną bardzo różne zagadnienia od podstaw technologii występujących u klienta i na serwerze, poprzez systemy CMS, optymalizację, bezpieczeństwo czy konfigurację serwerów, aż do usług czy produktów od Google i Facebook-a. Kurs ma charakter przeglądowy i w związku z tym nacisk położony jest na pobieżne poznanie prezentowanych zagadnień niż ich dokładne omawianie (kurs ten ma ułatwić wybór zagadnień czy kursów do dalszego studiowania).

laboratorium

Zasady zaliczenia przedmiotu
Ogólnie:
W semestrze będzie opublikowanych (na tej stronie) kilkanaście prostych zadań do zaprogramowania. Za każde samodzielnie zaprogramowane zadanie i oddane w terminie można będzie dostać do 10 punktów (chociaż zadania będą różnej trudności).
Terminy:
Zadania do zaprogramowania będą ogłaszane w tygodniu poprzedzającym termin ich realizacji. Zadania należy oddawać w wyznaczonym terminie. Spóźnienia nie będą tolerowane, za wyjątkiem uzasadnionych sytuacji życiowych: choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim, wezwanie do Sądu, itp.
Prezentacje:
Programy należy prezentować osobiście w czasie pracowni (proszę nie wysyłać programów pocztą elektroniczną, ani nie przekazywać ich poprzez innych studentów). W trakcie prezentacji programu trzeba się liczyć z pytamiami dotyczącymi zadania: metoda rozwiązania, zastosowane konstrukcje językowe, wykorzystane technologie, itp.
Rozwiązania:
Kody źródłowe własnych programów należy zapisywać na SKOS, ponieważ tylko wtedy rozwiązania zadań będą podlegały weryfikacji autorskiej i ocenie.
Oceny:
Aby zaliczyć laboratorium na ocenę dostateczną trzeba do końca semestru zdobyć 50% z wszystkich możliwych do uzyskania punktów; na ocenę bardzo dobrą trzeba będzie zgromadzić 90% punktów; oceny pośrednie pozostją w liniowej zależności od przedstawionych wymagań granicznych.
Ranking
  • grupa PRz, wtorek 10 (pdf) (hasło: stat)

materiały do zajęć