Paweł Rzechonek

Zainteresowania zawodowe: szeroko rozumiana algorytmika, matematyka klasyczna, programowanie (C++, Java, C#, F#), technologie webowe.

rachunek prawdopodobieństwa
statystyka matematyczna

Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław
pok. 339, tel. 71 3757 836

godzina wejścia na stronę

Godzina wejścia na tą stronę to 4:30 (wtorek, 9 sierpnia 2022 roku).

ogłoszenia
16 marca 2020 r.
początek zajęć zdalnych przez Internet:
Ze względu na stan epidemiczny, dalsze zajęcia będą się odbywać zdalnie. Zajęcia ćwiczeniowe poprzez Internet (Google Meet) rozpoczynają się od poniedziałku 23 marca 2020 r.

24 lutego 2020 r.
pierwsze ćwiczenia:
Zajęcia ćwiczeniowe rozpoczynają się od poniedziałku 2 marca 2020 r.

24 lutego 2020 r.
punkt informacyjny:
W tym miejscu będą się pojawiać ważne ogłoszenia dotyczące organizacji wszystkich zajęć związanych z tym przedmiotem. Proszę sprawdzać te ogłosznia na bieżąco.
data ostatniej modyfikacji dokumentu

Data ostatniej modyfikacji tego dokumentu (ppb.phtml) to środa 25 marca 2020 roku (godzina 23:59).

licznik wejść na stronę

1 dzisiaj
1 w obecnym miesiącu
110 w bieżącym roku
716 od powstania strony

terminarz
wykład:
czwartek 16-18 s.25 (Witold Karczewski)

ćwiczenia:
poniedziałek 12-14 s.105 (Pratik Ghosal) - grupa anglojęzyczna
poniedziałek 14-16 s.104 (Witold Karczewski)
poniedziałek 18-20 s.139 (Antoni Kościelski)
wtorek 18-20 s.105 (Paweł Rzechonek)
czwartek 18-20 s.139 (Witold Karczewski)
czwartek 18-20 s.103 (Pratik Ghosal) - grupa anglojęzyczna

kolokwium:
piątek 17 kwietnia 2020 r, godziny 14-17, sala 25

egzamin:
piątek 26 czerwca 2020 r, godziny 14-17, sala 25

O przedmiocie

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Rachunek prawdopodobieństwa lub probabilistyka to dział matematyki zajmujący się zdarzeniami losowymi. Rachunek prawdopodobieństwa zajmuje się badaniem abstrakcyjnych pojęć matematycznych stworzonych do opisu zjawisk, które nie są deterministyczne: zmiennych losowych w przypadku pojedynczych zdarzeń oraz procesów stochastycznych w przypadku zdarzeń powtarzających się (w czasie). Jako matematyczny fundament statystyki, teoria prawdopodobieństwa odgrywa istotną rolę w sytuacjach, w których konieczna jest analiza dużych zbiorów danych.
[pl.wikipedia.org]

Statystyka to dział matematyki, którego przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, przede wszystkim masowe.
[pl.wikipedia.org]

Cel nauki

Prezentacja rachunku prawdopodobieństwa i statystyki jako teorii aksjomatycznej ze szczególnym naciskiem na wyrobienie podstawowych intuicji probabilistycznych i statystycznych.

Wymagane przygotowanie
 • Algebra liniowa (przestrzeń liniowa, przekształcenia liniowe, macierz przekształceń, działania na macierzach).
 • Analiza matematyczna (całkowanie przez podstawienie, całkowanie przez części, całki podwójne).
Literatura

Literatura podstawowa:

 • Gernstenkorn, Śródka: Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa.
 • Majsnerowska: Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa z zadaniami.

Literatura uzupełniająca:

 • Sobczyk: Statystyka.
 • Jakubowski, Sztencel: Wstęp do teorii prawdopodobieństwa.
 • Feller: Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa.
 • Krysicki i współautorzy: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, część I i II.
 • Jóźwiak, Podgórski: Statystyka od podstaw.

Literatura elektroniczna:

Ważne linki

Wykład

Zasady zaliczenia egzaminu

Maksymalna liczba punktów do zdobycia na kolokwium to \(P_k = 60\).

Maksymalna liczba punktów do zdobycia na egzaminie to \(P_e = 80\).

Ocena z egzaminu jest wyliczana na podstawie zdobytych przez studenta punktów \(P_k + P_e\). Progi punktowe na poszczególne oceny to: 40% (3.0), 48% (3.5), 57% (4.0), 65% (4.5), 74% (5.0).

Notatki do wykładów
 1. notatka 1
 2. notatka 2
 3. notatka 3
 4. notatka 4
 5. notatka 5

Ćwiczenia

Przebieg ćwiczeń i zasady zaliczenia

W trakcie semestru pojawi się 14 list z zadaniami. Każde zadanie ma wagę 1 punktu (o ile nie podano innej wartości). Łączna ilość punktów do zdobycia w trakcie ćwiczeń wyniesie \(P_c \geq 140\) (zadań będzie o kilka więcej ale domyślna wartość maksymalna to 140).

Na ćwiczeniach obowiązują deklaracje.

Można zaliczać listy zadań w trakcie konsultacji, ale nie więcej niż 2 w ciągu semestru i nie później niż 4 tygodnie od daty zajęć.

Prowadzący ćwiczenia może przyznać dodatkowy punkt za bardzo dobre rozwiązanie, może też odjąć punkt za błędne rozwiązanie. W drastycznym wypadku (brak podstawowych wiadomości o zadaniu) może odjąć do 5 punktów.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia na kolokwium to \(P_k = 60\).

Ocena z ćwiczeń jest wyliczana na podstawie zdobytych przez studenta punktów \(P_c + P_k\). Progi punktowe na poszczególne oceny to: 40% (3.0), 48% (3.5), 57% (4.0), 65% (4.5), 74% (5.0).

Listy zadań na ćwiczenia
 1. lista 1
 2. lista 2
 3. lista 3
 4. lista 4
 5. lista 5
Przebieg ćwiczeń w czasie kwarantanny

Do niedzieli wieczór do godziny 20:00 studenci wypełniają deklaracje w udostępnionym arkuszu googlowym.

Do niedzieli wieczór do godziny 23:00 studenci otrzymują mailem przydzielone zadanie do spisania w texu.

Do poniedziałku wieczór do godziny 23:00 studenci potwierdzają deklaracje przysyłając do mnie na maila fotografie swoich rozwiązań.

Do wtorku do południa do godziny 12:00 studenci przesyłają mi na maila texowe rozwiązania przydzielonych zadań.

We wtorek o godzinie 18:00 udostępniam studentom wszystkie nadesłane rozwiązania na dysku googlowym.

We wtorek o godzinie 18:15 spotykamy się na konferencji Google Meet i wspólnie omawiamy rozwiązania zadań.