Paweł Rzechonek

Zainteresowania zawodowe: programowanie (C++, Java, C#, F#), technologie webowe, szeroko rozumiana algorytmika, metematyka klasyczna.

ANSI C
podstawy programowania

data ostatniej modyfikacji

Data ostatniej modyfikacji dokumentu (c.phtml) to poniedziałek 10 października 2022 roku (o godzinie 20:12).

ogłoszenia
10 listopada 2022 r.
pierwsza lista zadań laboratoryjnych - grupa PRz_14:
Proszę wykonać zadania ze SKOS'a. Wydłużyłem termin do przyszłego tygodnia.

3 października 2022 r.
pierwsze laboratoria:
Pierwsze zajęcia laboratoryjne w moich grupach w tym semestrze odbędą się 10 października 2022 r.

3 października 2022 r.
punkt informacyjny:
W tym miejscu będą się pojawiać ważne ogłoszenia dotyczące organizacji prowadzonych przeze mnie zajęć laboratoryjnych do tego przedmiotu. Proszę czytać te ogłosznia na bieżąco.
terminarz
wykład:
czwartek 10-12, s.25 (Paweł Laskoś-Grabowski)

laboratoria:
poniedziałek 14-16, s.107 (Paweł Rzechonek)
poniedziałek 16-18, s.107 (Paweł Rzechonek)
środa 14-16, s.7 (Mateusz Pyzik)
środa 14-16, s.110 (Andrzej Łukaszewski)
czwartek 12-14, s.107 (Paweł Laskoś-Grabowski)
czwartek 12-14, s.110 (Marek Szykuła)
licznik wejść na stronę

1 dzisiaj
8 w obecnym miesiącu
34 w bieżącym roku
94 od powstania strony

o przedmiocie

Kurs ANSI C

Język C to jeden z najbardziej rozpowszechnionych imperatywnych języków programowania - wpsiera on takie paradygmaty w programowaniu jak strukturalność, proceduralność i modularność. Został stworzony na początku lat 70-tych XX wieku przez Dennisa Ritchiego, ówczesnego pracownika Bell Labs. W języku C został napisany kod systemu Unix.

Dennis Ritchie rozpoczął prace nad stworzeniem nowego języka programowania w 1972 roku rozwijając język B (najistotniejszą zmianą było dodanie typów danych, zmiennych wskaźnikowych oraz odwołań do funkcji). Te znaczące zmiany spowodowały, że Ritchie nadał językowi nową nazwę: C. Język C został ustandaryzowany w 1989 roku przez ANSI; od tego czasu jego rozwojem zajmuje się grupa robocza w ramach ISO. Druga i najbardziej znana wersja standardu C99 została opublikowana w 1999 roku. Następne wersje opublikowane przez komitet standaryzacyjny to C11 i C17 były inspirowane nowymi konstrukcjami programistycznymi z języka C++.

Kurs języka C jest przeznaczony dla studentów pierwszego senesrtu, aby za pomocą tego języka nauczyć ich programowania. Studium języka C ułatwia start w naturalną ich kontynuację, do której obecnie zaliczają się ważne z komercyjnego punktu widzenia języki C++, C# oraz Java. Język C doskonale sprawdza się, gdy chcemy zapewnić wysoką wydajność programu. Używa się go głównie do zastosowań systemowych i inżynierskich.

Wymagane przygotowanie
  •   Umiejętność czytania dokumentacji technicznej w języku angielskim.
Cel kursu
  •   Nauka programowania w języku C (standard C11).
  •   Poznanie obszernych fragmentów biblioteki standardowej.

literatura

Podrędznik podstawowy
  •   K.N.King: Język C. Nowoczesne programowanie. Wydanie 2. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.
  •   B.W.Kernighan, D.M.Ritchie: Język ANSI C. Programowanie. Wydanie 2. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010.
Literatura uzupełniająca
  •   S.Oualline: Język C. Programowanie. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003.
  •   H.Schildt: C, The Complete Reference, 4th Edition. McGraw-Hill Osborne Media, 2000.
Literatura elektroniczna
Kompilatory online C++17