Paweł Rzechonek

Zainteresowania zawodowe: programowanie (C++, Java, C#, F#), technologie webowe, szeroko rozumiana algorytmika, metematyka klasyczna.

moja graciarnia
(graty, rupiecie, szpargały, klamoty, harapucie, tegesy i tentegi)
czyli linki i informacje podręczne

data ostatniej modyfikacji dokumentu

Data ostatniej modyfikacji tego dokumentu (graty.phtml) to piątek 26 czerwca 2020 roku (o godzinie 11:57).

poprzednie strony
  1. strona www z 2006 roku
  2. strona www z 2010 roku
licznik wejść na stronę

1 dzisiaj
7 w obecnym miesiącu
228 w bieżącym roku
2299 od powstania strony


organizacja pracy dydaktycznej
Sylabusy:
arkusz z sylabusami (docs.google.com/spreadsheets)
arkusz ze stanem aktualnym (skos)
matryca efektów I stopnia
matryca efektów II stopnia
moje przedmioty (PRz w IInf UWr)
Jak dostać się do formularza edycji:
  1. Po zalogowaniu do Systemu Zapisów wejdź na stronę z listą swoich przedmiotów.
  2. Kliknij na wybrany przedmiot.
  3. Na dole tej samej strony pojawi się opis wybranego przedmiotu; kliknij przycisk Edytuj znajdujący się obok nazwy przedmiotu.
  4. Otworzy się nowa strona z informacjami o przedmiocie, podzielona na dwie sekcje Informacje podstawowe i Informacje szczegółowe; należy wypełnić całą sekcję Informacje szczegółowe, która rozwinie się po kliknięciu przycisku Rozwiń/Zwiń.
dom
media:
Play24

inne:
Play24

literatura

algorytmy i struktury danych
  • ...
programowanie w C#
  • ...
programowanie w C++
  • ...
programowanie w Javie
zasoby elektroniczne