Witold Karczewski

 

Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław, tel. 71 375-7808

witold.karczewski at cs.uni.wroc.pl

Konsultacje: poniedziałek, czwartek, 15.15-16.00

pokój 239

 

Rachunek ppb i statystyka