Tomasz Gogacz

Uniwersytet Wrocławski

Tomasz Gogacz
Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław, Poland
gogo@cs.uni.wroc.pl

2006-2011

Master degree of computer science
Master degree of mathematics
(2nd prize in 'Konkurs im. Józefa Marcinkiewicza' )

2011-now

PhD studies, supervisor: Jerzy Marcinkowski