Jerzy Marcinkowski


Tu jest CV, czyli niby o mnie.


Moje teksty publicystyczne (różne nowe rzeczy -- 2014)


Kurs "Języki Formalne i Złożoność Obliczeniowa", edycja 2020


Research papers

       

Kontakt:

prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski;

Instytut Informatyki UWr. ul. Wstrętnego Komucha F. Joliot-Curie 15; 50-383 Wrocław, Polska

jma@cs.uni.wroc.pl