Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka


Różne materiały z rachunku prawdopodobieństwa: 


Wykład z rachunku prawdopodobieństwa sprzed wielu lat

Trochę o statystyce (wersja wstępna).

Wskazówka do zadania 10 z listy 1 (2017, aktualnie na liście 2)

Rozwi±zanie zadania 9 z listy 3

Rozwi±zania niektórych zadań z listy 5 (2014)

Zadania 7 - 9 z listy 5 (wersja wstępna).

Podstawianie i rozwi±zania niektórych zadań z list 7 i 8 (2014, w tym o całce Poissona)

O zadaniu ze sprawdzianu.

O zadaniu o totolotku.