Przedmiot Poziom podstawowy (%) Poziom rozszerzony (%)
Matematyka
Informatyka
Fizyka
dowolny język obcy nowożytny (pisemny)Więcej informacji:

Kontakt: promocja@cs.uni.wroc.pl

Progi:

Rok Informatyka ISIM
2023 275.0 396.8
2022 247.6 379.2
2021 253.4 348
2020 257 354.4
2019 264 366.8
2018 213 356
2017 204 (inne zasady)


Informatyka - zasady liczenia punktów:

Przedmiot Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
informatyka 1,0
matematyka 2,0
przedmiot (jeden do wyboru)
fizyka z astronomią, matematyka, informatyka
0,5
dowolny język obcy nowożytny (pisemny) 0,2 0,4
Na studia informatyczne kwalifikowani są wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 115 punktów rekrutacyjnych oraz co najmniej 30 procent punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym.


Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne (ISIM) - zasady liczenia punktów:

Przedmiot Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
informatyka - 0,5
matematyka - 2,0
przedmiot (jeden do wyboru)
fizyka z astronomią, matematyka, informatyka
- 1,5
dowolny język obcy nowożytny (pisemny) 0,2 0,4
Na indywidualne studia informatyczno-matematyczne (ISIM) będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 230 punktów rekrutacyjnych.