Institute of Computer Science, University of Wroclaw, ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław, Poland, Room 203, Email: lipinski@ii.uni.wroc.pl

Teaching

(some information available in Polish only)

Semestr letni 2023/24:

Seminar on Advanced Data Mining ...

Project on Machine Learning for Recommender Systems - see our Microsoft Teams chat

Prowadzone wykłady i seminaria:

Wykład z algorytmów ewolucyjnych (od 2004)

Wykład z eksploracji danych (od 2011)

Wykład z systemów inteligentnych agentów (semestr zimowy 2005-06, semestr letni 2006-07)

Wykład z hurtowni danych i data-mining, wspólnie z dr. Leszkiem Grocholskim (semestr letni 2005-06)

Seminarium z Estimation of Distribution Algorithms (semestr letni 2004-05)

Seminarium z data-mining (od 2006)

Seminarium z systemów inteligentnych agentów (semestr letni 2006-07)

Seminarium z hurtowni danych i data-mining, wspólnie z dr. Leszkiem Grocholskim (semestr letni 2005-06)

... i inne ...

Prowadzone prace magisterskie:

Ciągi częste i sekwencyjne reguły asocjacyjne w analizie ruchu internautów, Jakub Petrykowski, 2006

Evolutionary Algorithms in Image Retrieval, Marcin Brodziak, 2006

Ewolucyjny system wieloagentowy, Izabela Adamczyk, 2007

Content-based Text Messages Clustering, Anna Molęda, 2007

Portal Informacji Finansowej stworzony w srodowisku Java EE, Piotr Baraniak, 2008

Optymalizacja programów sygnalizacji świetlnej, Krzysztof Sroka, 2009

System analizy rozgrywki pokerowej i modelu przeciwnika, Jakub Straszewski, 2009

Algorytmy ewolucyjne w prognozowaniu giełdy energii elektrycznej, Tomasz Kozakiewicz, 2009

Prognozowanie natężenia ruchu drogowego, Ilona Komor, 2010

Optymalizacja połączeń drogowych, Rafał Hładyszowski, 2010

Efektywna implementacja modelu Penny, Jakub Mateusz Kowalski, (współpromotor: prof. Stanisław Cebrat), 2011

Outliers detection in practice: Case study of internal company data mining, Michał Faleński, 2011

System rekomendacji dokumentów tekstowych oparty o ideę wielu zainteresowań, Zbigniew Czapran, 2012

Wykorzystanie danych z sieci społecznościowych w algorytmach wyszukiwania informacji, Donata Małecka, 2012

Programowanie genetyczne w predykcji cen energii elektrycznej, Marcin Kolarczyk, 2013

GGP with Advanced Reasoning and Board Knowledge Discovery, Adrian Łańcucki, 2013

... i inne ...