Wstęp do rachunku lambda
wykład: wtorki, 14.15 - 16.00, s. 103
ćwiczenia, wtorki, 16.15 - 18.00, s. 103


Egzamin w pierwszym terminie, pisemny, zacznie się w dniu 26 czerwca 2019 o godzinie 12.15.
Egzamin odbędzie się w sali 4 w Instytucie Informatyki w godzinach od 12.15 do 15.00.
Egzamin poprawkowy odbędzie się w sesji poprawkowej w terminie uzgodnionym z zainteresowanymi osobami.
Uwaga! Tekst o logice intuicjonistycznej (patrz niżej) zawiera fragment poświęcony rachunkowi z typami, dobrze oddajacy wykład.

Aktualne listy zadań