Semantyka języków programowania, II UWr, 2013/14 Start Terminarz Literatura Zasoby Ćwiczenia

Semantyka języków programowania

Semestr zimowy 2013/14
Dariusz Biernacki
Wtorek 10:15-14:00
Sala 105, 108
6 ECTS

Przedmiot stanowi wprowadzenie do semantyki języków programowania oraz jej zastosowań w projektowaniu i implementacji języków programowania, a także w specyfikacji i weryfikacji własności programów.

Co nowego?

  • Oceny za projekty końcowe zostaną wystawione do piątku 21.02.2014. Po wpis do indeksu można się zgłaszać w piątek (21.02) po 12 oraz w poniedziałek (24.02) i wtorek (25.02) w godz 10-17. Można też zostawić swój indeks na półce.

Materiały do wykładu

Terminarz Terminy i tematy wykładów, odsyłacze do literatury, listy zadań, etc.
Literatura Podręczniki oraz literatura uzupełniająca
Dodatkowe zasoby Implementacje i oprogramowanie wspomagające wykład
Ćwiczenia Informacje o ćwiczeniach i pracowni

Informacje o wykładzie

Wykład Wtorek 10:15-12:00, s. 105
Konsultacje Poniedziałek 14:15-16:00
Ćwiczenio-pracownia Wtorek 12:15-14:00, s. 105 i 108
Podręcznik Semantics with Applications: An Appetizer, H. R. Nielson and F. Nielson
The Formal Semantics of Programming Languages: An Introduction, G. Winskell
ECTS 6
Liczba godzin 30h wykładu + 30h ćwiczenio-pracowni
Ocena z ćwiczeń Prace domowe
Ocena z wykładu Egzamin końcowy
Prace domowe Listy zadań teoretycznych oraz zadania programistyczne ogłaszane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
W ramach ćwiczeń obowiązuje system deklaracji rozwiązań jak na przedmiocie Metody programowania
Egzamin końcowy I termin
Egzamin końcowy II termin
Tematy Definicje indukcyjne
Semantyka naturalna oraz strukturalna semantyka operacyjna języków imperatywnych
Wejście/wyjście, bisymulacje
Maszyny wirtualne
Elementy teorii dziedzin
Semantyka denotacyjna języków imperatywnych
Kontynuacje i wyjątki
Semantyka procesów współbieżnych
Semantyka operacyjna i denotacyjna funkcji wyższego rzędu
Strategie ewaluacji call by value, call by name i call by need
Maszyny abstrakcyjne
Strona domowa http://www.ii.uni.wroc.pl/~dabi/courses/SJP13
http://www.ii.uni.wroc.pl/~dabi