Semantyka języków programowania, II UWr, 2013/14 Start Terminarz Literatura Zasoby Ćwiczenia

Semantyka języków programowania

Ćwiczenia

 • Na ćwiczeniach prezentowane są rozwiązania zadań teoretycznych ilustrujących zagadnienia omawiane w ramach wykładu.
 • Listy zadań ogłaszane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do ćwiczeń, na których są one omawiane.
 • W kwestiach formalnych dotyczących deklaracji rozwiązań obowiązuje regulamin z przedmiotu Metdoy programowania.
 • Na ćwiczeniach należy zgłaszać rozwiązanie tylko i wyłącznie tych zadań, które potrafi się w pełni rozwiązać demonstrując przy tym znajomość teorii wokół danego zagadnienia.
 • Należy starać się rozwiązać jak najwięcej zadań samodzielnie.
 • Nie mamy nic przeciwko współpracy studentów w małych grupach na etapie rozwiązywania poszczególnych zadań, ale wynikiem końcowym takiej współpracy powinna być umiejętność samodzielnego rozwiązania danego zadania i podobnych przez wszystkich członków grupy.
 • Namawiamy do konsultacji z prowadzącym zajęcia.

Pracownia

 • W ramach pracowni prezentowane są rozwiązania zadań implementacyjnych, zwykle w języku Prolog lub Haskell.
 • Zadania na pracownię ogłaszane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do pracowni, na której są one omawiane.
 • Należy samodzielnie pracować nad zadaniami programistycznymi.
 • Namawiamy do konsultacji z prowadzącym zajęcia.

Oceny z ćwiczeń i pracowni

Liczba punktów w zebranych w sumie za ćwiczenia i pracownię determinuje ocenę końcową według następującej tabelki:
% punktów 0 - 49 50 - 58 59 - 67 68 - 76 77 - 85 86 - 100
ocena 2 3 3+ 4 4+ 5

Ranking ocen

http://www.ii.uni.wroc.pl/~dabi