Semantyka języków programowania, II UWr, 2013/14 Start Terminarz Literatura Zasoby Ćwiczenia

Semantyka języków programowania

Literatura

Do każdego wykładu podana jest literatura obowiązkowa, jak również materiał dodatkowy, pogłębiający temat wykładu.

Literatura podstawowa

[NN07] Semantics with Applications: An Appetizer. Hanne R. Nielson and Flemming Nielson. Springer, 2007. (poprzednie wydanie)
[Win93] The Formal Semantics of Programming Languages: An Introduction, Glyn Winskell, The MIT Press, 1993.

Literatura uzupełniająca

[FW08] Essentials of Programming Languages, 3rd Edition. Daniel P. Friedman and Mitchell Wand. The MIT Press, 2008.
[Har12] Practical Foundations for Programming Languages. Robert W. Harper. Cambridge University Press, 2012.
[Hen90] The Semantics of Programming Languages: An Elementary Introduction Using Structural Operational Semantics. Matthew Hennessy. John Wiley & Sons Ltd., 1990.
[Pit02] Semantics of Programming Languages. Andrew M. Pitts. 2002.
[Pit12] Denotational Semantics. Andrew M. Pitts. 2012.
[Rey98] Theories of Programming Languages. John C. Reynolds. Cambridge University Press, 1998.
http://www.ii.uni.wroc.pl/~dabi