Semantyka języków programowania, II UWr, 2013/14 Start Terminarz Literatura Zasoby Ćwiczenia

Semantyka języków programowania

Terminarz

Wykład odbywa się we wtorki o godz. 10:15 w sali 105. Po wykładzie o godz. 12:15 odbywają się albo ćwiczenia w sali 105, albo pracownia w sali 108, zgodnie z poniższym terminarzem.

Plan zajęć

Data Zajęcia Temat Notatki Literatura Kod Zadania
08.10.2013 Wykład 1 Organizacja przedmiotu
Wprowadzenie do semantyki języków programowania
Modelowy język imperatywny IMP
Składnia abstrakcyjna i konkretna
Semantyka naturalna
[Win93]:2
[NN07]:1, 2.1
Lista zadań nr 1
15.10.2013 Wykład 2 Indukcja matematyczna, indukcja dobrze ufundowana, indukcja strukturalna
Elementy metateorii języka IMP
[Win93]:3
[NN07]:1, 2.1
Lista zadań nr 2
Pracownia
22.10.2013 Wykład 3 Definicje indukcyjne
Cukier syntaktyczny
Błędy arytmetyczne
Równoważność obserwacyjna programów
[Win93]:4
[Rey98]:2.6-2.8
Lista zadań nr 3
Ćwiczenia
29.10.2013 Wykład 4 Strukturalna semantyka operacyjna małych kroków [NN07]:2.2-2.3 Lista zadań nr 4
Ćwiczenia
05.11.2013 Wykład 5 Konteksty ewaluacyjne i semantyka redukcyjna
Maszyna abstrakcyjna
[Pit02]:1.2 Lista zadań nr 5
Ćwiczenia
12.11.2013 Wykład 6 Semantyka denotacyjna
Elementy teorii dziedzin
[Win93]:5
[NN07]:5
Lista zadań nr 6
Pracownia
19.11.2013 Wykład 7 Elementy teorii dziedzin, c.d.
Semantyka denotacyjna porażek oraz instrukcji wyjścia
[Win93]:8
[Rey98]:2.2-2.3, 5.1-5.2
Lista zadań nr 7
Ćwiczenia
26.11.2013 Wykład 8 Izomorfizmy dziedzin
Semantyka denotacyjna porażek oraz wejścia/wyjścia w dziedzinie wznowień
Semantyka kontynuacyjna
Kontynuacje sukcesu i porażki
[Rey98]:5.3-5.7 Lista zadań nr 8
Ćwiczenia
03.12.2013 Wykład 9 Bloki i procedury
Zasięg dynamiczny i statyczny
Środowiska
[NN07]:3.2, 6.1 Lista zadań nr 9
Pracownia
10.12.2013 Wykład 10 Etykietowane systemy przejść
Semantyka operacyjna wejścia/wyjścia
Równoważność obliczeń nieskończonych -- bisymulacje
[Pit02]:6.1-6.2 Lista zadań nr 10
Pracownia
17.12.2013 Wykład 11 Koindukcyjna charakteryzacja nieterminacji
Semantyka obliczeń niedeterministycznych
Niedeterminizm ograniczony i dziedziny potęgowe
[Rey98]:7 Lista zadań nr 11
Ćwiczenia
14.01.2014 Wykład 12 Semantyka procesów współbieżnych ze wspólną pamięcią
Interferencja procesów, sekcje krytyczne, wzajemne wykluczanie, blokada, sprawiedliwość
Semantyka wznowień oraz semantyka śladów
[Rey98]:8 Lista zadań nr 12
Ćwiczenia
21.01.2014 Wykład 13 Semantyka operacyjna i denotacyjna gorliwego języka funkcyjnego [Rey98]:10-11
[Win93]:9-10
Lista zadań nr 13
Ćwiczenia
28.01.2014 Wykład 14 Kontynuacje w językach funkcyjnych
Semantyka operacyjna i denotacyjna leniwego języka funkcyjnego
[Rey98]:12,14
[Win93]:9-10
Lista zadań nr 14
Ćwiczenia
28.01.2014 Wykład 15 Strategia ewaluacji "call by need" [Rey98]:14
Pracownia
http://www.ii.uni.wroc.pl/~dabi