Spis rzeczy

Opis wykładu
Spis wykładów
Przydatne linki

Projekty

Wymagania i przykłady

Dane o wykładzie

Wykładowca: Marcin Młotkowski
Wykład: środa 12:15-14:00, sala 25

Komunikaty

2.10.2019: pierwszy wykład

Parę słów o wykładzie

Python jest eleganckim obiektowo-zorientowanym językiem skryptowym, wykorzystywanym zarówno do tworzenia serwisów interentowych jak i do tworzenia narzędzi do administrowania systemami operacyjnymi (Linux Redhat). Składnia Pythona jest dość oryginalna: zakres pętli czy instrukcji warunkowej jest wyznaczony za pomocą wcięć, jednak dzięki temu programy są przejrzyste i czytelne. Silną stroną Pythona są listy będące częścią języka, dzięki czemu operacje na listach mają zwartą notację. Programujący w Pythonie mają do swojej dyspozycji obszerną i rozwijaną bibliotekę standardową, dzięki czemu można np. napisać klienta prostej sieci P2P w siedemnastowierszowym programie.

Wykłady

LpDataWykładZadania
1.2.10.2019Wprowadzenie, sprawy organizacyjneLista 1.
2.9.10.2019Programowanie obiektoweLista 2.
3.16.10.2019Kolekcje, listy, iteratory, generatoryLista 3.
4.23.10.2019GeneratoryLista 4.
5.06.11.2019Przetwarzanie tekstu: wyrażenia regularne, html, xml Lista 5.
6.13.11.2019WątkiLista 6.
7.20.11.2019numpy, matplotlibLista 7.
8.27.11.2019pandasLista 8.
9.04.12.2019Przechowywanie danychLista 9.
10.11.12.2019Wykład: Gtk, przykład programu z wykładu, projekt Glade z wykładuLista 10.
11.18.12.2020Testowanie, profilowanieLista 11.
12.08.01.2020Usługi sieciowe
13.15.01.2020Django, cz. 1
14.22.01.2020Django, cz. 2
15.29.01.2020C API, virtualenv i inne

Ćwiczenia i pracownie

Pracownia do zajęć z Pythona przez ok 12 tygodni będzie polegała na zaprogramowaniu zadań z ogłaszanych po każdym wykładzie list. Zadania należy oddać prowadzącemu do oceny na najbliższych zajęciach. Na każdej liście będzie podany limit punktów, jakie można zdobyć za daną listę. W przypadku spóźnienia o tydzień, za przedstawione zadania można uzyskać co najwyżej połowę limitu. Po dwóch tygodniach po upływie terminu zadania nie będą oceniane.

Ostatni miesiąc pracowni jest przeznaczony na samodzielną realizację uzgodnionego z prowadzącym pracownię projektu.

Skala ocen

Suma punktów zdobytych za zaprogramowanie zadań z list oraz za projekt jest podstawą do oceny. Do zdobycia zaliczenia wymagane jest uzyskanie przynajmniej połowy maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia podczas całego semestru. Przedziały do pozostałych ocen będą równo rozłożone (z dokładnością do różnych zaokrągleń etc.).

Gdzie szukać informacji

Python

Tkinter