Paweł Rzechonek

Zainteresowania zawodowe: programowanie (C++, Java, C#, F#), technologie webowe, szeroko rozumiana algorytmika, metematyka klasyczna.

Java
technologie zaawansowane

data ostatniej modyfikacji dokumentu

Data ostatniej modyfikacji tego dokumentu (java.phtml) to środa 8 czerwca 2022 roku (o godzinie 20:39).

ogłoszenia
8 czerwca 2022 r.
podsumowanie zadań laboratoryjnych:
Wystawiłem już komplet zadań do zrealizowania w tym semestrze - w sumie jest ich 12 (120 punktów do zebrania za ich realizację).
Wszystkie zadania należy zaprogramować i oddać/zaprezentować przed końcem semestru (do 24 czerwca).

2 marca 2022 r.
pierwsze zajęcia laboratoryjne:
Pierwsze zajęcia laboratoryjne odbędą się w poniedziałek 7 marca 2022 r.

2 marca 2022 r.
punkt informacyjny:
W tym miejscu będą się pojawiać ważne ogłoszenia dotyczące organizacji wszystkich zajęć związanych z tym przedmiotem. Proszę czytać te ogłosznia na bieżąco.
terminarz
wykład:
środa 18-20

laboratoria:
poniedziałek 14-16
licznik wejść na stronę

1 dzisiaj
9 w obecnym miesiącu
34 w bieżącym roku
531 od powstania strony

o przedmiocie

Java - technologie zaawansowane

Java to współczesny obiektowy język programowania stworzony przez Jamesa Goslinga z firmy Sun Microsystems. Od momentu powstania w połowie lat 90-tych XX wieku przeżył on dynamiczny rozwój a zainteresowanie nim nie maleje. Język Java przyciągnął do dziś wiele milionów programistów. Znajduje zastosowanie w każdej ważniejszej gałęzi przemysłu informatycznego i jest obecny w różnego rodzaju urządzeniach, komputerach i sieciach. Popularność Javy wynika przede wszystkim z przenośności programów i niezależności od konkretnej platwormy sprzętowej, a co za tym idzie, ma zastosowanie w Internecie oraz ogólnie w aplikacjach sieciowych. Jego podstawowe koncepcje zostały przejęte z języka Smalltalk (maszyna wirtualna, odśmiecanie pamięci) oraz z języka C++ (znaczna część składni i słów kluczowych).

Zajęcia te to kontynuacja kursu Javy z poprzedniego semestru. Celem tych zajęć jest poznanie najpopularniejszych obecnie technologii używanych przez zawodowych programistów Javy.

Wymagane przygotowanie
 •   Umiejętność programowania obiektowego w Javie.
 •   Podstawowa znajomość algorytmiki.
 •   Umiejętność czytania dokumentacji technicznej w języku angielskim.
Cel kursu
 •   Poznanie różnorodnych technik stosowanych w progamowaniu w Javie.
 •   Praktyczne zastosowanie najważniejszych technologii Javowych.
 •   Poznanie obszernych fragmentów pakietów standardowych Javy.

literatura

Literatura podstawowa
 •   Cay S. Horstmann: Java 9. Przewodnik doświadczonego programisty. Wydanie 2. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2018.
 •   Cay S. Horstmann: Java. Podstawy. Wydanie 10. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2016.
 •   Cay S. Horstmann: Java. Techniki zaawansowane. Wydanie 10. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2017.
 •   Herbert Schildt: Java. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 7. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2018.
 •   Herbert Schildt: Java. Kompendium programisty. Wydanie 10. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2018.
Literatura uzupełniająca
 •   Krzysztof Barteczko: Java. Od podstaw do technologii. Tom 1 i 2. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2004.
 •   Elliotte Rusty Harold: Java. Programowanie sieciowe. Wydawnictwo RM, Warszawa 2001.
 •   Michał Grochala: Java. Aplikacje bazodanowe. Wydanie 2. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2001.
 •   Christian Bauer, Gavin King, Gary Gregory: Java Persistence. Programowanie aplikacji bazodanowych w Hibernate. Wydanie 2. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2016.
 •   Gary Mak, Daniel Rubio, Josh Long: Spring. Receptury. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2014.
Literatura elektroniczna

laboratorium

Zasady zaliczenia przedmiotu
Ogólnie:
W semestrze będzie opublikowanych (na tej stronie) kilkanaście prostych zadań do zaprogramowania. Za każde samodzielnie zaprogramowane zadanie i oddane w terminie można będzie dostać do 10 punktów (chociaż zadania będą różnej trudności).
Terminy:
Zadania do zaprogramowania będą ogłaszane w tygodniu poprzedzającym termin ich realizacji. Zadania należy oddawać w wyznaczonym terminie. Spóźnienia nie będą tolerowane, za wyjątkiem uzasadnionych sytuacji życiowych: choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim, wezwanie do Sądu, itp.
Prezentacje:
Programy należy prezentować osobiście w czasie pracowni (proszę nie wysyłać programów pocztą elektroniczną, ani nie przekazywać ich poprzez innych studentów). W trakcie prezentacji programu trzeba się liczyć z pytamiami dotyczącymi zadania: metoda rozwiązania, zastosowane konstrukcje językowe, wykorzystane technologie, itp.
Rozwiązania:
Kody źródłowe własnych programów należy zapisywać na SKOS, ponieważ tylko wtedy rozwiązania zadań będą podlegały weryfikacji autorskiej i ocenie.
Oceny:
Aby zaliczyć laboratorium na ocenę dostateczną trzeba do końca semestru zdobyć 50% z wszystkich możliwych do uzyskania punktów; na ocenę bardzo dobrą trzeba będzie zgromadzić 90% punktów; oceny pośrednie pozostją w liniowej zależności od przedstawionych wymagań granicznych.
Zadania laboratoryjne
 1. plansza z liczbami
 2. rozkład na czynniki pierwsze
 3. dokumenty i usługi w sieci
 4. aplikacje klient-serwer
 5. rejestracja
 6. księgowość na straganie
 7. ciąg Collatza
 8. biorytmy
 9. zakupy
 10. lista przebojów
 11. dziennik imprez
 12. wykaz osób
Ranking

wykłady

2 marca 2022 r: JavaBeans

9 marca 2022 r: RMI

16 marca 2022 r: URL

23 marca 2022 r: Networking

30 marca 2022 r: JavaFX

6 kwietnia 2022 r: JDBC

13 kwietnia 2022 r: JavaFX + FXML + CSS

27 kwietnia 2022 r: JavaEE - servlets

11 maja 2022 r: JavaEE - cookies and sessions

18 maja 2022 r: JavaEE - JSP

1 czerwca 2022 r: Internationalization

8 czerwca 2022 r: JAXP - XML Processing