Paweł Rzechonek

Zainteresowania zawodowe: programowanie (C++, Java, C#, F#), technologie webowe, szeroko rozumiana algorytmika, metematyka klasyczna.

Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wrocławskiego

data ostatniej modyfikacji dokumentu

Data ostatniej modyfikacji tego dokumentu (cpp2018.phtml) to środa 6 czerwca 2018 roku (o godzinie 16:07).

ogłoszenia
6 czerwca 2018 r.
ostatnie zadanie:
W tym semestrze było do zrealizowania 10 zadań. Zadań obowiązkowych więcej nie będzie. Pojawi się natomiast zadanie dodatkowe przeznaczone dla studentów, którym zabrakło kilku punktów do zaliczenia kursu (oczywiście zrobienie tego zadania automatycznie podnosi progi punktowe).

25 kwietnia 2018 r.
laboratorium 9 a matury:
Z powodu zaangażowania naszego Instytutu w przeprowadzenie egzaminu maturalnego z informatyki w dzniach 9-14 maja nieczynne będą sale laboratoryjne. Dlatego termin oddawania zadań w grupach środowych i czwartkowych zostanie przesunięty na następny tydzień na 16-17 maja.

21 lutego 2018 r.
pierwsze laboratorium:
W pierwszym tygodniu nauki laboratoria nie odbywają się. Pierwsze laboratorium zaplanowałem dopiero na przyszły tydzień: 26 lutego - 2 marca 2018 r.

21 lutego 2018 r.
punkt informacyjny:
W tym miejscu będą się pojawiać ważne ogłoszenia dotyczące organizacji wszystkich zajęć związanych z tym przedmiotem. Proszę czytać te ogłosznia na bieżąco.
terminarz
wykład:
środa 16-18 s.25 (Paweł Rzechonek)

laboratoria:
poniedziałek 16-18 s.107 (Marek Szykuła)
wtorek 12-14 s.110 (Marek Materzok)
środa 14-16 s.137 (Paweł Rzechonek)
środa 18-20 s.108 (Paweł Rzechonek)
czwartek 10-12 s.107 (Paweł Wieczorek)
czwartek 16-18 s.110 (Przemysław Gospodarczyk)
licznik wejść na stronę

2 dzisiaj
13 w obecnym miesiącu
13 w bieżącym roku
5861 od powstania strony

o przedmiocie

Kurs programowania w C++

C++ to obiektowo zorientowany język programowania. Został on zaprojektowany przez Bjerna Stroustrupa z myślą o programowaniu systemowym oraz do zaawansowanych obliczeń inżynierskich. Świadome używanie C++ do rozwiązywania problemów algorytmicznych daje dużo satysfakcji doświadczonym programistom, zwłaszcza dlatego, że generowany przez kompilator kod jest bardzo efektywny.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z bogatą składnią języka C++, różnorodnymi technikami stosowanymi w programowaniu w C++ oraz z obszernymi fragmentami biblioteki STL.

Wymagane przygotowanie
 •   Umiejętność programowania strukturalnego i proceduralnego w języku C/C++.
 •   Podstawowa znajomość algorytmiki.
 •   Umiejętność czytania dokumentacji technicznej w języku angielskim.
Cel kursu
 •   Nauka programowania obiektowego w języku C++.
 •   Poznanie obszernych fragmentów biblioteki STL.

literatura

Literatura papierowa
 •   B.Stroustrup: Język C++. Kompendium wiedzy. Wydanie 4. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.
 •   N.M.Josuttis: C++. Biblioteka standardowa. Podręcznik programisty. Wydanie 2. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.
 •   S.Rao: C++. Dla każdego. Wydanie 7. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.
 •   S.Prata: Język C++. Szkoła programowania. Wydanie 6. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.
 •   J.Grębosz: Opus magnum C++11. Programowanie w języku C++. Tom 1, 2, 3. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2018.
Literatura elektroniczna

laboratorium

Zasady zaliczenia przedmiotu
Ogólnie:
W semestrze będzie opublikowanych (na tej stronie) kilkanaście prostych zadań do zaprogramowania. Za każde samodzielnie zaprogramowane zadanie i oddane w terminie można będzie dostać do 10 punktów (chociaż zadania będą różnej trudności).
Terminy:
Zadania do zaprogramowania będą ogłaszane w tygodniu poprzedzającym termin ich realizacji. Zadania należy oddawać w wyznaczonym terminie. Spóźnienia nie będą tolerowane, za wyjątkiem uzasadnionych sytuacji życiowych: choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim, wezwanie do Sądu, itp.
Prezentacje:
Programy należy prezentować osobiście w czasie pracowni (proszę nie wysyłać programów pocztą elektroniczną, ani nie przekazywać ich poprzez innych studentów). W trakcie prezentacji programu trzeba się liczyć z pytamiami dotyczącymi zadania: metoda rozwiązania, zastosowane konstrukcje językowe, wykorzystane technologie, itp.
Rozwiązania:
Kody źródłowe własnych programów należy zapisywać na SKOS, ponieważ tylko wtedy rozwiązania zadań będą podlegały weryfikacji autorskiej i ocenie.
Oceny:
Aby zaliczyć laboratorium na ocenę dostateczną trzeba do końca semestru zdobyć 50% z wszystkich możliwych do uzyskania punktów; na ocenę bardzo dobrą trzeba będzie zgromadzić 90% punktów; oceny pośrednie pozostją w liniowej zależności od przedstawionych wymagań granicznych.
Zadania laboratoryjne
 1. rozkład liczb całkowitych na czynniki pierwsze
 2. prosta na płaszczyźnie
 3. stos zbudowany na tablicy
 4. tablica bitów
 5. wydarzenia w czasie
 6. wyrażenia arytmetyczne
 7. macierze
 8. liczby wymierne
 9. drzewo BST
 10. manipulatory i pliki
 11. grafy (zadanie dodatkowe)
Ranking

wykłady

21 lutego 2018 r: łagodne wprowadzenie do C++

organizacja zajęć: cpp0.ppt

 • pierwsze programy w C++
 • struktura programu w C++
 • zmienne ustalone const
 • wyrażenia stałe constexpr
 • zmienne ulotne volatile
 • referencje i referencje do stałych
 • typ void i void*
 • wskaźnik pusty nullptr
 • typy całkowite int8_t, int16_t, int32_t i int64_t
 • ułożenie obiektów w pamięci i operator alignof
 • typy znakowe char16_t i char32_t
 • łańcuchy znakowe string
 • używanie łańcuchów znakowych zamiast napisów w stylu C
 • wektory vector<>
 • używanie wektorów zamiast tablic
 • inicjalizacja tablic i kolekcji za pomocą listy wartości
 • przeglądanie tablic i kolekcji za pomocą pętli zakresowej for-each
 • standardowe wejście cin, wyjście cout oraz wyjście dla błędów cerr i clog
 • zgłaszanie błędów za pomocą rzucania wyjątków standardowych instrukcją throw
 • listy wartości initalizer_list<>

slajdy: cpp1.ppt

28 lutego 2018 r: klasy i obiekty, ukrywanie implementacji

 • I paradygmat OOP - abstrakcja (grupowanie danych i procedur)
 • klasy - typy danych
 • obiekty - instancje określonej klasy
 • stan obiektu
 • funkcjonalność klasy
 • definicja klasy class
 • składowe w klasie - pola i metody
 • odwołania do składowych za pomocą operatorów . (kropka) i -> (strzałka)
 • tworzenie nowych obiektów na stosie i na stercie za pomocą operatora new
 • inicjalizacja obiektu za pomocą konstruktora
 • konstruktory delegatowe
 • inicjalizacja składowych w obiekcie przed uruchomieniem konstruktora
 • lista inicjalizacyjna do sparametryzowanej inicjalizacji pól składowych w obiekcie
 • usuwanie niepotrzebnych obiektów ze stosu i ze sterty za pomocą operatora delete
 • likwidacja obiektu z udziałem destruktora
 • automatyczne uruchomienie destruktora przed likwidacją obiektu
 • wskaźnik this i jego wykorzystanie w metodach instancyjnych
 • kompozycja - budowanie klasy za pomocą wypełniania obiektami innych klas
 • II paradygmat OOP - hermetyzacja (ukrywanie implementacji)
 • udostępnianie bezpiecznych narzędzi do manipulowania ukrytym stanem obiektu i
 • ukrywanie składowych w sekcji private
 • upublicznianie składowych w sekcji public
 • przeciążanie funkcji i konstruktorów
 • konstruktor domyślny wygenerowany przez kompilator
 • wymuszenie wygenerowania konstruktora domyślnego za pomocą frazy =default
 • stałe pola w klasie
 • inicjalizacja pól stałych w obiekcie za pomocą listy inicjalizacyjnej
 • upublicznianie stałych pól w klasie
 • stałe funkcje składowe do operowania na stałych obiektach

slajdy: cpp2.ppt

7 marca 2018 r: składowe statyczne, inicjalizacja, kopiowanie, przenoszenie

 • składowe statyczne w klasie deklarowane za pomocą static
 • odwołania do składowych statycznych
 • inicjalizacja pól statycznych
 • funkcje wbudowane
 • argumenty domyślne w funkcjach
 • inicjalizacja typów podstawowych
 • jednolita inicjalizacja
 • inicjalizacja listą wartości initialization_list<>
 • l-wartości i r-wartości
 • obiekty tymczasowe
 • argumenty tymczasowe w funkcjach
 • semantyka przenoszenia
 • konstruktor kopiujący i przenoszący
 • przypisanie kopiujące i przenoszące

slajdy: cpp3.ppt

14 marca 2018 r: przeciążanie operatorów

 • funkcje i klasy zaprzyjaźnione
 • przeciążanie operatorów
 • operatory składowe kontra zaprzyjaźnione
 • operatory zwiększania ++ i zmniejszania --
 • przypisanie kopiujące i przenoszące =
 • operator wywołania funkcji ()
 • operator indeksowania []
 • operator dostępu do składowych ->
 • statyczne operatory składowe new i delete
 • zaprzyjaźnione operatory czytania z i pisania do strumienia >> i <<

slajdy: cpp4.pdf

21 marca 2018 r: dziedziczenie

 • III paradygmat OOP - dziedziczenie (specjalizacja klasy)
 • dokładanie nowych składowych w trakcie dziedziczenia
 • lista pochodzenia
 • dostęp do odziedziczonych składników
 • przywracanie pierwotnej widoczności odziedziczonych składników za pomocą deklaracji using
 • projektowanie hierarchii klas
 • blokowanie dziedziczenia za pomocą deklaratora final
 • dziedziczenie wielobazowe
 • dziedziczenie wirtualne
 • konwersje standardowe dla wskaźników i referencji przy dziedziczeniu
 • konstruktory delegatowe
 • inicjalizacja i destrukcja obiektów w warunkach dziedziczenia
 • przenoszenie konstruktorów z klasy bazowej za pomocą deklaracji using
 • inicjalizacja pól składowych w definicji klasy
 • dziedziczenie - budowanie klasy za pomocą rozbudowywania istniejącej klasy
 • porównanie dziedziczenia i kompozycji

slajdy: cpp5.pdf

28 marca 2018 r: polimorfizm, przestrzenie nazw

 • IV paradygmat OOP - polimorfizm (wydobycie adekwatnej dla obiektu funkcjonalności)
 • składowe funkcje wirtualne
 • nadpisywanie funkcji wirtualnych
 • wywołania polimorficzne za pomocą wskaźników i referencji
 • implementacja wywołań polimorficznych
 • wczesne i późne wiązanie
 • wirtualne destruktory
 • klasy abstrakcyjne
 • fabrykowanie obiektów
 • przestrzenie nazw jako struktury grupujące definicje
 • przestrzenie nazw jako struktury otwarte
 • deklaracja użycia i dyrektywa użycia
 • przestrzeń anonimowa
 • komponowanie i wybór w przestrzeniach nazw
 • standardowa przestrzeń nazw
 • klasy zagnieżdżone

slajdy: cpp61.pdf, cpp62.pdf

11 kwietnia 2018 r: wyjątki

 • zastosowanie wyjątków do sygnalizowania błędów
 • zgłaszanie wyjątków instrukcją throw
 • łapanie wyjątków w instrukcji try-catch
 • przepływ sterowania przy zgłoszeniu wyjątku
 • funkcje call-back’owe
 • rozróżniane wyjątków po typie
 • grupowanie wyjątków w hierarchie klas
 • dopasowywanie wyjątków
 • złapanie każdego wyjątku w bloku catch(...)
 • odwikłanie stosu po zgłoszeniu wyjątku
 • implementacja mechanizmu zgłaszania i łapania wyjątków
 • wyjątki w konstruktorach i w destruktorach
 • RAII czyli zdobywanie zasobów poprzez inicjalizację
 • wsparcie techniki RAII przez shared_ptr
 • specyfikacja wyjątków zgłaszanych przez funkcje
 • wyjątek bad_alloc zgłaszany przez operator new
 • klasa exception i wyjątki z biblioteki standardowej
 • definiowanie własnych wyjątków
 • asercje

slajdy: cpp7.pdf

18 kwietnia 2018 r: konwersje

 • konwersje tradycyjne dla typów podstawowych
 • konstruktory konwertujące i notacja konstruktorowa
 • blokowanie konwersji za pomocą explicit
 • operatory konwersji w klasie
 • szablonowe operatory konwersji
 • statyczna konwersja typów danych przy użyciu operatorów konwertujących za pomocą static\_cast<>
 • zmiana deklaratorów const i volatile za pomocą const\_cast<>
 • zmiana interpretacji typu danych za pomocą reinterpret\_cast<>
 • dynamiczna konwersja wskaźników i referencji to klas polimorficznych za pomocą dynamic\_cast<>
 • RTTI - informacja o typie danych
 • automatyczne określanie typu - deklaracja auto
 • wydobycie typu wyrażenia za pomocą decltype

slajdy: cpp8.pdf

25 kwietnia 2018 r: szablony

 • definicja szablonu
 • funkcje i klasy szablonowe
 • przeciążanie szablonów funkcji
 • trejty czyli specyfikowanie strategii za pomocą parametrów szablonu
 • parametry domyślne w szablonach
 • specjalizacja szblonów
 • klasy szablonowe
 • składowe statyczne w szablonach
 • przyjaźń a szablony
 • dziedziczenie w przypadku szablonów

slajdy: cpp9.pdf

16 maja 2018 r: podstawowe narzędzia

 • pary i tuple
 • wyznaczanie minimum i maksimum w tablicy
 • dodatkowe operatory porównujące w przestrzeni nazw std::rel\_ops
 • limity typów numerycznych
 • liczby zespolone
 • współczynniki wymierne

slajdy: cpp10.pdf

23 maja 2018 r: strumienie

 • pojęcie strumienia jako obiektu transportującego dane
 • strumienie konsolowe cin, cout, clog i cerr
 • hierarchia klas strumieni w bibliotece standardowej
 • formatowane operacje na strumieniach za pomocą operatorów << i >>
 • przeciążanie operatorów strumieniowych << i >>
 • sterowanie formatem strumienia - flaga fmtflags
 • manipulatory z biblioteki standardowej
 • definiowanie własnych manipulatorów
 • nieformatowane operacje czytania i pisania na strumieniach
 • błędy w strumieniu - flaga io_state
 • zgłaszanie wyjątków przez strumień
 • strumienie związane z plikami
 • strumienie związane z łańcuchami znakowymi
 • synchronizacja strumieni
 • bufory strumieniowe

slajdy: cpp11.pdf