Zajęcia, rok akademicki 2004/2005


Semestr 1

Konsultacje: wtorek 1415-1600


Dodatkowe terminy zaliczania w sesji zimowej: Semestr 2

Konsultacje: wtorek 1015-1145

Programowanie pod Windows .NET
Regulamin zajęć, spis literatury, przykładowe kody źródłowe oraz użyteczne linki znajdują się na stronie zajęć z poprzedniego roku.

Dodatkowo do pobrania:

Zadania:

Komunikaty!