Menu
 • Algebraic Effects and Continuations

  Kierownik: Maciej Piróg
  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
  Okres realizacji: 2017–2019

 • Skalowalne metody wnioskowania o imperatywnych programach współbieżnych

  Kierownik: Filip Sieczkowski
  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
  Okres realizacji: 2017–2020

 • Algorytmiczna optymalizacja online dla problemów grafowych

  Kierownik: dr hab. Marcin Bieńkowski
  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
  Okres realizacji: 2017-2022
  Kwota: 1 225 850 zł

  Celem projektu jest stworzenie nowych algorytmicznych metod dla problemów związanych z optymalizacją online. Rozważane problemy dotyczą szerokiego zakresu zagadnień związanych z sieciami komputerowymi, telekomunikacją, sieciami transportowymi i zarządzaniem łańcuchem dostaw. Projekt nie skupia się na konkretnych zastosowaniach, lecz na fundamentalnych bazowych mechanizmach, kluczowych w wielu procedurach optymalizacyjnych.

  Kierunki badawcze projektu zostały podzielone na trzy kategorie: i) konstrukcja i analiza algorytmów online dla dynamicznego rozmieszczania zasobów w grafach, ii) konstrukcja i analiza algorytmów online dla problemów wypożyczania zasobów, iii) badanie korzyści wynikających z możliwości zmiany kolejności żądań i ich agregacji.

 • Szeregowanie zadań w celu maksymalizacji liczby ukończonych zadań

  Kierownik: dr Łukasz Jeż
  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
  Okres realizacji: 2017-2020

 • Algorytmiczne podstawy optymalizacji sieci logistycznych

  Kierownik: dr hab. Jarosław Byrka
  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
  Okres realizacji: 2016-2021
  Kwota: 1 494 600 zł

  Szybki rozwój sieci transportowych wymusza automatyzację zarządzania logistyką. W procesie minimalizacji kosztów transportu stosuje się matematyczne modele problemów decyzyjnych. Największymi wyzwaniami dla badaczy przy konstrukcji metod optymalizacyjnych jest złożoność obliczeniowa podejmowanych problemów oraz konieczność planowania w warunkach niepewności.

  Na przykład przyszłe zapotrzebowanie na transport zależy od wielu nieprzewidywalnych czynników takich jak dynamika decyzji społecznych. Najlepsze znane algorytmy konstrukcji i zarządzania sieciami transportowymi są wciąż dalekie od perfekcji. Są one też często skomplikowanymi kompozycjami procedur powstałych celem realizacji prostszych zadań. Wiele otwartych problemów jest związanych z synchronizacją transportu w kontekście dynamicznie pojawiających się zleceń transportowych.

  W ramach projektu będą rozwijane nietrywialne metody algorytmiczne dla fundamentalnych problemów optymalizacyjnych związanych z sieciami transportowymi. W szczególności członkowie projektu skoncentrują się na konstrukcji algorytmów dla planowania hierarchicznych sieci transportowych. Będę również badać złożoność problemu dynamicznej agregacji transportu w wielopoziomowych sieciach drzewiastych, uwzględniając dynamikę zapotrzebowania na transport na etapie projektowania sieci transportowej.

 • Zastosowanie logiki z funkcjami częściowymi - Kierownik: dr hab Jean Marie de Nivelle

  Okres realizacji: 2016-2019

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 • Zastosowanie nowoczesnych metod algorytmicznych w rozwiązywaniu NP-trudnych problemów klastrowania

  Kierownik: mgr Krzysztof Sornat
  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
  Okres realizacji: 2016-2019

 • Audioscope - system do automatycznego wyszukiwania treści w nagraniach w języku polskim metodą hybrydową - Kierownik: dr Paweł Rychlikowski

  Okres realizacji: 2015-2017

  Projekt realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Problemy komunikacyjne w bezprzewodowych sieciach sensorowych - Kierownik: mgr Michał Rożański

  Okres realizacji: 2015-2018

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki


 • Automaty z wagami dla własności kwantytatywnych - Kierownik: dr Jan Otop

  Okres realizacji: 2015-2018

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 • Zastosowanie rekurencyjnych i głębokich sieci neuronowych do modelowania akustycznego sygnału mowy - Kierownik: dr inż. Jan Chorowski

  Okres realizacji: 2015-2018

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 • Kompresja, logika, języki formalne: nowe podejścia łączące różne dziedziny - Kierownik: dr Artur Jeż

  Okres realizacji: 2015-2018

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 • Metody wnioskowania o programach w językach wyższego rzędu - Kierownik: prof. dr hab. Witold Charatonik

  Okres realizacji: 2015-2018

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 • Logiki do przetwarzania danych i weryfikacji - Kierownik: dr Jakub Michaliszyn

  Okres realizacji: 2015-2018

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 • Algorytmy online dla podstawowych problemów sieciowych

  Kierownik: dr hab. Marcin Bieńkowski
  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
  Okres realizacji: 2014-2017

  Współcześnie w Internecie przekazywanie pakietów opiera się na polityce best-effort: urządzenia sieciowe przekazują pakiety dalej jak najszybciej, nie udzielając jednak żadnych gwarancji na temat czasu dostarczenia. Podejście typu best-effort stosowane jest też w przypadku wielu innych bazowych mechanizmów sieciowych, takich jak organizacja tablic routingu, dostęp do współdzielonych danych etc. Celem niniejszego projektu naukowego jest konstrukcja i analiza algorytmów wprowadzających lub poprawiających konkretne gwarancje dotyczące jakości usług sieciowych (Quality of Service, QoS)

  Zidentyfikowaliśmy kilka bazowych mechanizmów sieciowych, które stanowią wyzwanie algorytmiczne, a których poprawienie przyniosłoby istotne korzyści dla już istniejących sieciowych zastosowań. Pierwsza część projektu poświęcona jest optymalizacji metod wykorzystywanych wewnątrz routerów. W jej ramach zamierzamy usprawnić algorytmy kolejkowania pakietów (określające który pakiet powinien zostać wysłany jako pierwszy, a który wyrzucony) a także badać związane z nimi algorytmy maksymalizujące liczbę poprawnie dostarczonych ramek obrazu. Chcemy też tworzyć metody kompresujące tablice routingu (działające również w warunkach ciągłych zmian w tablicach). Druga część projektu dotyczy dwóch istotnych zagadnień związanych z jednoczesną obsługą wielu użytkowników. Pierwsze zagadnienie to implementacja niezawodnej (potwierdzanej) transmisji multicastowej: w tym celu zamierzamy opracować algorytmy efektywnego agregowania potwierdzeń poszczególnych pakietów. Drugie zadanie to tworzenie algorytmów migracji wirtualnych współdzielonych usług, minimalizujące jednocześnie odczuwane przez użytkowników opóźnienia i pieniężne koszty migracji.

 • Hipoteza BDD/FC i okolice - Kierownik: mgr Tomasz Gogacz

  Okres realizacji: 2014-2017

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 • Synchronizacja automatów i hipoteza Cerny'ego - Kierownik: mgr Marek Szykuła

  Okres realizacji: 2014-2016

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 • Efektywne algorytmy aproksymacyjne dla znajdowania optymalnej trasy komiwojażera i problemów pokrewnych

  Kierownik: dr Katarzyna Paluch
  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
  Okres realizacji: 2014-2017

  Problem komiwojażera (Traveling Salesman Problem) jest jednym z najintensywniej badanych problemów informatycznych. Ma on zarówno duże znaczenie dla teorii informatyki, jak i dla praktyki. Głównym celem projektu będzie konstrukcja algorytmów aproksymacyjnych dla ważnych wariantów tego problemu, o współczynnikach aproksymacji lepszych niż znane dotychczas. W ramach projektu zamierzamy badać warianty maksymalizacyjne, minimalizacyjne oraz problemy dotyczące znajdowania pokryć cyklowych i skojarzeń o szczególnych własnościach.

 • Języki i uczenie w General Game Playing - Kierownik: mgr Jakub Kowalski

  Okres realizacji: 2014-2018

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 • Obliczenia rozproszone w sieciach dynamicznych - Kierownik: dr hab. Tomasz Jurdziński

  Okres realizacji: 2013-2016

  Projekt badawczy finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

 • Konstrukcja i analiza skalowanych algorytmów dla sieci bezprzewodowych - Kierownik: dr hab. Tomasz Jurdziński

  Okres realizacji: 2013-2016

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 • Algorytmy aproksymacyjne bazujące na zaokrąglaniu programów liniowych

  Kierownik: mgr Bartosz Rybicki
  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
  Okres realizacji: 2013-2016

 • Prototyp serwerowego Systemu Akceleracji zadań Analizy i wizualizacji obrazów mikroskopowych oraz Symulacji przepływów krwi do wykorzystania w biomedycznych systemach teleinformatycznych

  Kierownik:prof. Leszek Pacholski

  Okres realizacji: 2012-2013

  Projekt realizowany wspólnie z firmą Vratis w ramach programu "Innotech" Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


 • COSSAR - Cooperative Spectrum Sensing Algorithms for Cognitive Radio - Stypendysta: Radosław Piesiewicz

  Okres realizacji: 2010-2012

  Projekt realizowany w ramach programu "Marie Curie Actions - Intra-European Fellowships" (IEF).


 • Struktura i interpretacja języków programowania w paradygmacie "dowody jako programy" - Kierownik: dr Małgorzata Biernacka

  Okres realizacji: 2012-2015

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 • Procedury decyzyjne w weryfikacji - Kierownik: prof. dr hab. Witold Charatonik

  Okres realizacji: 2012-2015

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 • Wokół logik modalnych - rozstrzygalność i złożoność - Kierownik: dr Jakub Michaliszyn

  Okres realizacji: 2012-2015

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 • GreenNets (Power consumption and CO2 footprint reduction in mobile networks by advanced automated network management approaches)

  Koordynator na Uniwersytecie Wrocławskim: prof. Leszek Pacholski
  Wykonawca na Uniwersytecie Wrocławskim: dr hab. Marcin Bieńkowski, dr Rafał Nowak
  Finansowane w ramach FP7-SME-2011-BSG
  Okres realizacji: 2011-2013
  http://www.greennets.eu/

 • Dualne funkcje B-sklejane: konstrukcja i zastosowania - Kierownik: dr hab. Paweł Woźny

  Okres realizacji: 2011-2013

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 • Wydajne algorytmy i reprezentacje w teorii języków formalnych i automatów - Kierownik: dr Artur Jeż

  Okres realizacji: 2011-2014

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 • LP-based approximation algorithms

  Kierownik: dr Jarosław Byrka
  Projekt realizowany w ramach Programu Homing Plus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
  Okres realizacji: 2010-2013

 • Szeregowanie online

  Kierownik: mgr Łukasz Jeż
  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  Okres realizacji: 2010-2011

 • Automaty, gramatyki, równania: minimalizacja i siła wyrazu - Kierownik: dr hab. Tomasz Jurdziński

  Okres realizacji: 2010-2012

  Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Zagadnienia złożoności i rozstrzygalności dla teorii logicznych motywowanych informatyką - Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski

  Okres realizacji: 2010-2013

  Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Algorytmy aproksymacyjne w warunkach niepewności

  Kierownik: dr Marcin Bieńkowski
  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  Okres realizacji: 2010-2013

 • Automatyczne wnioskowanie w teoriach równościowych (promotorski) - Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski

  Okres realizacji: 2009-2010

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Semantyka języków programowania i transformacji programów: derywacje i certyfikacja w teorii typów systemu Coq - Kierownik: dr Dariusz Biernacki

  Okres realizacji: 2009-2011

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Analiza kombinatoryczna algorytmów rozproszenia (promotorski) - Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski

  Okres realizacji: 2008-2010

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Gramatyki koniunkcyjne i układy równań języków (promotorski) - Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Loryś

  Okres realizacji: 2008-2010

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Algorytmy aproksymacyjne i online - Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Loryś

  Okres realizacji: 2007-2010

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Metody teorii automatów i języków formalnych w problemach wyszukiwania wzorca, weryfikacji bezpieczeństwa systemów, złożoności obliczeniowej oraz w analizie języków naturalnych Kier: dr T. Jurdziński

  Okres realizacji: 2006-2008

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Konstrukcja i analiza algorytmów aproksymacyjnych dla grafowych problemów optymalizacyjnych (promotorski) - Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Loryś

  Okres realizacji: 2006-2008

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Sieci dynamiczne: eksploracja i zarządzanie danymi

  Kierownik: dr Marcin Bieńkowski
  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  Okres realizacji: 2006-2008

 • Rozstrzygalność pewnych teorii logicznych motywowanych teorią informatyki - Kierownik: dr hab. Jerzy Marcinkowski

  Okres realizacji: 2006-2009

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Bezpieczeństwo obliczeń komputerowych - Kierownik: prof. dr hab. Leszek Pacholski

  Okres realizacji: 2006-2009

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Edukacja Informatyczna w Polskim Systemie Szkolnym (promotorski) - Kierownik: prof. dr hab. Maciej M. Sysło

  Okres realizacji: 2001-2002

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Optymalizacja kosztów obliczeń metod Monte Carlo syntezy obrazów przy zastosowaniu operatorów Minkowskiego i offsetów (promotorski) - Kierownik: prof. dr hab. Leszek Pacholski

  Okres realizacji: 2000-2001

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Równoległe i sekwencyjne algorytmy aproksymacyjne dla problemów kombinatorycznych i geometrycznych - Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Loryś

  Okres realizacji: 2000-2002

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Zastosowanie pojęcia typów do weryfikacji i certyfikacji programów - Kierownik: prof. dr hab. Leszek Pacholski

  Okres realizacji: 2000-2003

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Zastosowanie związków rekurencyjnych w teorii szeregów ortogonalnych - Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Lewanowicz

  Okres realizacji: 1999-2001

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego