Pracownicy samodzielni
dr hab. Dariusz Biernacki pokój 242, telefon 71 375 7815
dr hab. Marcin Bieńkowski pokój 343, telefon 71 375 7838
dr hab. Jarosław Byrka pokój 244, telefon 71 375 7817
prof. Witold Charatonik pokój 347, telefon 71 375 7839
dr hab. Jean-Marie de Nivelle
dr hab. Artur Jeż pokój 342, telefon 71 375 7837
dr hab. Tomasz Jurdziński pokój 245, telefon 71 375 7820
dr hab. Emanuel Kieroński pokój 304, telefon 71 375 7821
prof. Krzysztof Loryś pokój 346, telefon 71 375 7035
prof. Jerzy Marcinkowski pokój 345, telefon 71 375 7034
dr hab. Jan Otop pokój 336, telefon 71 375 7833
prof. Leszek Pacholski pokój 306, telefon 71 375 7823
dr hab. Katarzyna Paluch pokój 304, telefon 71 375 7821
dr hab. Marek Piotrów pokój 348, telefon 71 375 7840
dr hab. Piotr Wnuk-Lipiński pokój 203, telefon 71 375 7808
dr hab. Paweł Woźny pokój 243, telefon 71 375 7816
Pracownicy naukowo-dydaktyczni
dr Marek Adamczyk pokój 325, telefon 71 3757918
mgr Krystian Bacławski pokój 324, telefon 71 375 7830
dr Małgorzata Biernacka pokój 339, telefon 71 375 7836
dr Jan Chorowski pokój 203, telefon 71 375 7808
dr Paweł Gawrychowski pokój 343, telefon 71 375 7838
dr inż. Leszek Grocholski pokój 236, telefon 71 375 7804
dr Łukasz Jeż pokój 323, telefon 71 375 7829
dr Witold Karczewski pokój 239, telefon 71 375 7812
dr Jakub Kowalski pokój 324, telefon 71 375 7830
dr Antoni Kościelski pokój 311, telefon 71 375 7825
dr Paweł Laskoś-Grabowski pokój 240, telefon 71 375 7813
dr Hsiang-Hsuan Liu pokój 307, telefon 71 375 7822
dr Andrzej Łukaszewski pokój 337, telefon 71 375 7834
dr Marek Materzok pokój 336, telefon 71 375 7833
dr Syed Mohammad Meesum pokój 308, telefon 71 375 7831
dr Francisco Meléndez pokój 338, telefon 71 375 7835
dr Jakub Michaliszyn pokój 336, telefon 71 375 7833
dr Marcin Młotkowski pokój 303, telefon 71 375 7032
dr Rafał Nowak pokój 240, telefon 71 375 7813
dr Maciej Piróg pokój 307, telefon 71 375 7822
dr Łukasz Piwowar pokój 337, telefon 71 375 7834
mgr Piotr Polesiuk pokój 340
mgr Zdzisław Płoski pokój 236, telefon 71 375 7804
dr Paweł Rajba pokój 239, telefon 71 375 7812
dr Paweł Rychlikowski pokój 302, telefon 71 375 7819
mgr Paweł Rzechonek pokój 339, telefon 71 375 7836
dr Filip Sieczkowski pokój 308, telefon 71 375 7831
dr Grzegorz Stachowiak pokój 312, telefon 71 375 7826
dr Marek Szykuła pokój 312, telefon 71 375 7826
dr Przemysław Uznański pokój 323, telefon 71 375 7829
dr Piotr Wieczorek pokój 338, telefon 71 375 7835
mgr inż. Tomasz Wierzbicki pokój 303
dr Piotr Witkowski pokój 311, telefon 71 375 7825
dr Wiktor Zychla pokój 302, telefon 71 375 7819
Doktoranci
mgr Bartosz Bednarczyk pokój 325, telefon 71 375 7918
mgr Filip Chudy pokój 326, telefon 71 375 7036
mgr Tomasz Drab pokój 340
mgr Bartłomiej Dudek pokój 327, telefon 71 375 7832
mgr Szymon Dudycz pokój 326, telefon 71 375 7036
mgr Robert Ferens pokój 305
mgr Paweł Garncarek pokój 340
mgr Michał Gańczorz pokój 327, telefon 71 375 7832
mgr Pratik Ghosal pokój 324, telefon 71 375 7830
mgr Wojciech Janczewski pokój 305
mgr Adam Kaczmarek pokój 202, telefon 71 375 7807
mgr Michał Karpiński pokój 325, telefon 71 3757918
mgr Michał Kowalczykiewicz pokój 202, telefon 71 375 7807
mgr inż. Artur Kraska pokój 204, telefon 71 375 7809
mgr Robert Kraus pokój 326, telefon 71 375 7036
mgr Adam Kunysz pokój 342, telefon 71 375 7837
mgr Mateusz Lewandowski pokój 204, telefon 71 375 7809
mgr Piotr Lisowski pokój 325, telefon 71 375 7918
mgr Adrian Łańcucki pokój 202, telefon 71 375 7807
mgr Jan Marcinkowski pokój 204, telefon 71 375 7809
mgr Krzysztof Nowicki pokój 325, telefon 71 375 7918
mgr Piotr Ostropolski-Nalewaja pokój 327, telefon 71 375 7832
mgr Maciej Pacut pokój 340
mgr Krzysztof Piecuch pokój 325, telefon 71 375 7918
mgr Karol Pokorski pokój 327, telefon 71 375 7832
mgr Mateusz Pyzik pokój 305
mgr Paweł Schmidt pokój 340
mgr Jakub Smajek pokój 326, telefon 71 375 7036
mgr Krzysztof Sornat pokój 204, telefon 71 375 7809
mgr Mateusz Wasylkiewicz pokój 305
mgr Paweł Wieczorek pokój 340
mgr Michał Zapotoczny pokój 202, telefon 71 375 7807
Emerytowani pracownicy
dr hab. Anna Bartkowiak pokój 128, telefon 71 375 7818
prof. Stanisław Lewanowicz pokój 128, telefon 71 375 7818
prof. Maciej M. Sysło pokój 128, telefon 71 375 7818
dr Adam Szustalewicz pokój 128, telefon 71 375 7818
Pozostali pracownicy
Denis Kanevsky pokój 125, telefon 71 375 7806
inż. Wojciech Leśniewski pokój 125, telefon 71 375 7806
Janusz Marciniak pokój 127, telefon 71 375 7805, 695 652 136
Stanisław Przytocki pokój 233, telefon 71 375 7811
mgr inż. Beata Rusiecka pokój 234, telefon 71 375 7800
inż. Anna Smolińska pokój 232, telefon 71 375 7800, 71 375 7887
mgr Aleksandra Stachowiak pokój 234, telefon 71 375 7846
Magdalena Szymańska pokój 127, telefon 71 375 7805, 695 650 711
mgr Katarzyna Wodzyńska pokój 232, telefon 71 375 7824