Menu
 • Automaty z wagami dla własności kwantytatywnych - Kierownik: dr Jan Otop

  Okres realizacji: 2015-2018

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 • Logiki do przetwarzania danych i weryfikacji - Kierownik: dr Jakub Michaliszyn

  Okres realizacji: 2015-2018

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 • Hipoteza BDD/FC i okolice - Kierownik: mgr Tomasz Gogacz

  Okres realizacji: 2014-2017

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 • Wokół logik modalnych - rozstrzygalność i złożoność - Kierownik: dr Jakub Michaliszyn

  Okres realizacji: 2012-2015

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 • Zagadnienia złożoności i rozstrzygalności dla teorii logicznych motywowanych informatyką - Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski

  Okres realizacji: 2010-2013

  Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Automatyczne wnioskowanie w teoriach równościowych (promotorski) - Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski

  Okres realizacji: 2009-2010

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Rozstrzygalność pewnych teorii logicznych motywowanych teorią informatyki - Kierownik: dr hab. Jerzy Marcinkowski

  Okres realizacji: 2006-2009

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego