Menu

Prowadzone przez nas badania dotyczą matematycznych podstaw informatyki oraz praktycznych i teoretycznych zagadnień związanych z zastosowaniem logiki w różnych obszarach informatyki.

Nasze zainteresowania naukowe obejmują m.in.:
- teorię automatów,
- weryfikację programów i sprzętu,
- model checking
- automatyczną dedukcję,
- logiki modalne i temporalne
- logiki z dwiema zmiennymi i logiki ze strażnikami,
- teorię modeli skończonych,
- teorię baz danych

Kierownikiem zakładu jest prof. Jerzy Marcinkowski.