Menu
 • Algebraic Effects and Continuations

  Kierownik: Maciej Piróg
  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
  Okres realizacji: 2017–2019

 • Skalowalne metody wnioskowania o imperatywnych programach współbieżnych

  Kierownik: Filip Sieczkowski
  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
  Okres realizacji: 2017–2020

 • Zastosowanie logiki z funkcjami częściowymi - Kierownik: dr hab Jean Marie de Nivelle

  Okres realizacji: 2016-2019

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 • Metody wnioskowania o programach w językach wyższego rzędu - Kierownik: prof. dr hab. Witold Charatonik

  Okres realizacji: 2015-2018

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 • Struktura i interpretacja języków programowania w paradygmacie "dowody jako programy" - Kierownik: dr Małgorzata Biernacka

  Okres realizacji: 2012-2015

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 • Procedury decyzyjne w weryfikacji - Kierownik: prof. dr hab. Witold Charatonik

  Okres realizacji: 2012-2015

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 • Semantyka języków programowania i transformacji programów: derywacje i certyfikacja w teorii typów systemu Coq - Kierownik: dr Dariusz Biernacki

  Okres realizacji: 2009-2011

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego