Informacje o stypendiach na wyjazdy w ramach programu Erasmus +

W ramach programu Erasmus+ od roku 2014/15 (poprzednio program Erasmus, patrz link) studenci Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego mają możliwość odbywania studiów zagranicznych na uczelniach i wydziałach z którymi mamy podpisane umowy bilateralne. Od roku 2008/09 można także skorzystać z programu stypendiów Erasmusa na praktyki (informacje poniżej). Z wyjazdów na studia i praktyki można skorzystać w ramach studiów wszystkich stopni.

Aktualności:

Rekrutacja na wyjazdy Erasmus+ w roku akademickim 2019/20 zostanie przeprowadzona w styczniu/lutym 2019. Dodatkowo istnieje możliwość wyjazdów w ramach innych umów bilateralnych. Informacje na ten temat na stronie BWM - umowy bilateralne.

Proszę pamiętać aby przy rekrutacji załączyć do formularza: 1. zaświadczenie z dziekanatu, 2. oświadczenie o poprzednich wyjazdach Erasmusa.
 • Spotkanie informacyjne organizowane przez Biuro Współpracy Międzynarodowej (dalsze informacje na stronie biura) termin do wyboru:
  • 9.XI.2018 (piątek) godz.13:00 Wydział PAiE, ul. Uniwersytecka 7/10, budynek D, sala 1D - spotkanie informacyjne
  • 21.XI.2018 (środa) godz. 13:00 Wydział PAiE, ul. Uniwersytecka 7/10, budynek D, sala 1D - spotkanie informacyjne
 • Rekrutacja na wyjazdy w roku 2019/20:
  • 14.XII.2018 i 18.I.2019 - egzaminy z języka (zapisy i informacje na stronach BWM i Studium Języków Obcych)
  • 19 lutego 2019: termin składania formularzy rekrutacyjnych (wraz z zaświadczeniem z dziekanatu i oświadczeniem dotyczącym wcześniejszych wyjazdów)
  • do 25 lutego 2019 ogłoszenie wyników
  • do 26 lutego 2019 akceptacja przez kandydata w systemie USOS przyznanego wyjazdu oraz zupełnienie tam brakujących danych
  • do 15 marca 2019 złożenie formularza zgłoszeniowego do BWM z potrzebnymi podpisami od koordynatora
  • do 31.V.2019 studenci sporządzają on-line Learning Agreement
 • Pliki do rekrutacji: formularz rekrutacyjny, oświadczenie: docx, pdf
 • Informacje ogólne na stronie Biura Wspólpracy Międzynarodowej U.Wr.
 • Od I.2015 Konsultacje Student Local Advisor w każdy czwartek od 16:30 - 17:30 informacje na stronie FB
 • Większość formalności: BWM (Biuro Wspólpracy Międzynarodowej) U.Wr.
 • W Instytucie Informatyki koordynator Erasmusa przeprowadza rekrutacje, uzgadnia Learning Agreement (wybór przedmiotów), opiniuje podanie o przepisanie przedmiotów po powrocie z wyjazdu.

Regulaminy rekrutacji i zaliczania:

Wykaz uczelni partnerskich dla informatyki, liczba miejsc, wymagany język na poziomie B2

Wyjazdy na praktyki:

Od roku 2008/09 ruszył nowy program stypendiów LPP-Erasmus na wyjazdy na praktyki. Rekrutacja jest prowadzona równolegle z rekrutacją na studia, podania można składać w sposób ciągły (nie obowiazuje termin jak dla wyjazdów na studia).

Koordynator programu w Instytucie Informatyki

Andrzej Łukaszewski (Instytut Informatyki, pokój 337)