Menu

Obsługą spraw pracowniczych oraz dydaktycznych zajmuje się pani Anna Smolińska, tel. 71 375 7887, pokój: 232.

Obsługą wyjazdów zajmuje się pani Beata Rusiecka, email: Beata.Rusiecka@cs.uni.wroc.pl, tel. 71 375 7800, pokój: 234.

Obsługą grantów w sekretariacie naszego instytutu zajmuje się pani Katarzyna Wodzyńska, tel. 71 375 7824, pokój: 232. Ponadto kontaktować się można z Działem Badań Naukowych, pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny), pok. 110, tel. +48 71 375 22 65, +48 71 375 22 41, e-mail: dbn@uwr.edu.pl oraz Biurem Projektów Zagranicznych, ul. Kręta 1/3, II piętro, tel. +48 71 324 6025, +48 324 6027, e-mail: bpz@uwr.edu.pl.

Papier firmowy (zaktualizowany w 2016): kolor_ang, kolor, b&w_ang, b&w, pdf.

Sposób adresowania rachunków dla Instytutu Informatyki

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informatyki
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
NIP 896-000-54-08

Wpłaty na rachunek:
Uniwersytet Wrocławski
Wydz. Matematyki i Informatyki
Bank Zachodni WBK S.A. IV O/Wrocław
71 1090 2503 0000 0006 3000 0004