Instytut zatrudnia niemal 20 pracowników samodzielnych (profesorów i doktorów habilitowanych) oraz około 25 adiunktów (doktorów). Ponadto w Instytucie pracują asystenci, wykładowcy oraz około 20 doktorantów. W naszym gronie jest wielu specjalistów o międzynarodowej renomie, m.in. czterech stypendystów Fundacji Humboldta i jeden Fundacji Fulbrighta. Kilku z nas wykładało dłuższy czas na renomowanych uczelniach amerykańskich i zachodnioeuropejskich. Publikacje pracowników Instytutu Informatyki znaleźć można w prestiżowych czasopismach naukowych i na najlepszych konferencjach.

Zainteresowania naukowe wybranych pracowników Instytutu:

 • Pracownia Inteligencji Obliczeniowej
  • dr Jan Chorowski - sztuczna inteligencja, nauczanie maszynowe, sieci neuronowe;
  • dr Paweł Rychlikowski - programowanie logiczne, analiza programów, języki programowania;
  • dr Piotr Wnuk-Lipiński - algorytmy ewolucyjne, sieci neuronowe, systemy inteligentnych agentów, analiza finansowych szeregów czasowych.
  • dr Jakub Kowalski - sztuczna inteligencja w grach.
 • Pracownia Grafiki Komputerowej
  • dr Andrzej Łukaszewski - grafika komputerowa;
  • dr Łukasz Piwowar - realistyczna grafika komputerowa;
  • dr Francho Melendez - grafika i animacje komputerowe.
 • Zakład Inżynierii Oprogramowania
  • dr inż. Leszek Grocholski - inżynieria oprogramowania: metody analizy i projektowania systemów informatycznych, jakość oprogramowania; algorytmy drążenia danych (data mining);
  • dr Marcin Młotkowski - języki programowania, w szczególności języki obiektowe, semantyki języków programowania, konstrukcja kompilatorów;
  • mgr Zdzisław Płoski - komunikacja człowiek-komputer, systemy operacyjne;
  • dr Paweł Rajba - inżynieria oprogramowania, technologie sieciowe;
  • mgr Paweł Rzechonek - inżynieria oprogramowania, języki programowania;
  • dr Wiktor Zychla - języki programowania, metody wytwarzania oprogramowania, architektury aplikacj.
 • Zakład Języków Programowania
  • dr Małgorzata Biernacka - logika i semantyka obliczeń, paradygmat dowody jako programy, wnioskowanie w teorii typów;
  • dr hab. Dariusz Biernacki - formalna semantyka języków programowania, lambda rachunki, maszyny abstrakcyjne, kontynuacje;
  • prof. Witold Charatonik - logika w informatyce, analiza programów, formalna weryfikacja;
  • dr Marek Materzok - systemy wbudowane, języki funkcyjne.
  • dr hab. Jean-Marie de Nivelle - automatyczne dowodzenie twierdzeń, weryfikacja programów;
  • dr Antoni Kościelski - teoria obliczeń, równania na słowach, semantyka języków programowania;
  • mgr inż. Tomasz Wierzbicki - języki programowania, programowanie sieciowe.
 • Zakład Metod Numerycznych
  • dr Witold Karczewski - ułamki łańcuchowe;
  • dr Rafał Nowak - przyśpieszanie zbieżności wolnozbieżnych szeregów, ułamki łańcuchowe
  • dr Mieczysław Wodecki - metody optymalizacji i szeregowania zadań, obliczenia równoległe, metody sztucznej inteligencji;
  • dr hab. Paweł Woźny - funkcje specjalne, algorytmy konstrukcji związków rekurencyjnych dla współczynników Fouriera, matematyczne metody grafiki komputerowej.
 • Zakład Optymalizacji Kombinatorycznej
  • dr hab.Marcin Bieńkowski - algorytmy online, algorytmy aproksymacyjne;
  • dr hab. Jarosław Byrka - algorytmy aproksymacyjne, optymalizacja dyskretna, projektowanie sieci;
  • dr Katarzyna Paluch - algorytmika, algorytmy aproksymacyjne i grafowe.
 • Zakład Teorii Informatyki i Baz Danych
  • dr hab. Emanuel Kieroński - logika w informatyce;
  • prof. Jerzy Marcinkowski - matematyczne podstawy informatyki, logika w informatyce;
  • dr Jan Otop - automatyczna dedukcja, unifikacja;
  • dr Piotr Wieczorek - bazy danych;
  • dr Jakub Michaliszyn - logika, weryfikacja i bazy danych.
 • Zakład Złożoności Obliczeniowej i Analizy Algorytmów
  • dr Paweł Gawrychowski - algorytmika, szukanie wzorca w skompresowanym tekście;
  • dr Artur Jeż - algorytmy na słowach, równania nad zbiorami liczb naturalnych;
  • dr Łukasz Jeż - algorytmy, optymalizacja kombinatoryczna, algorytmy online;
  • dr hab.Tomasz Jurdziński - algorytmika, złożoność obliczeniowa, złożoność komunikacyjna;
  • prof. Krzysztof Loryś - złożoność obliczeniowa, algorytmika, struktury danych, kryptografia;
  • dr hab. Marek Piotrów - algorytmika, obliczenia sekwencyjne i równoległe, metody translacji;
  • dr Grzegorz Stachowiak - kombinatoryka, algorytmy równoległe, matematyka dyskretna.
 • Pracownicy niezależni
  • prof. dr hab. Leszek Pacholski - podstawy języków programowania, programowanie deklaratywne, weryfikacja programów i hardware'u, logika;