Terminy posiedzeń Rady Instytutu
godz. 12:15; sala 119

19 września 2017r.

Terminy posiedzeń Rady Wydziału
godz. 12:15; sala 119 w Instytucie Informatyki

17.10.2017
21.11.2017
12.12.2017
16.01.2018
13.02.2018
13.03.2018
17.04.2018
15.05.2018
12.06.2018
25.09.2018

Terminy posiedzeń Senatu UWr
godz. 10:15 sala senatu w gmachu głównym

27 września 2017 r.
25 października 2017 r.
29 listopada 2017 r.
20 grudnia 2017 r.
24 stycznia 2018 r.
21 lutego 2018 r.
21 marca 2018 r.
25 kwietnia 2018 r.
23 maja 2018 r.
20 czerwca 2018 r.
26 września 2018 r.