Terminy posiedzeń Rady Instytutu
godz. 12:15; sala 119

7 marca 2017r.
4 kwietnia 2017r.
16 maja 2017r.
13 czerwca 2017r.
19 września 2017r.

Terminy posiedzeń Rady Wydziału
godz. 12:15; sala 119 w Instytucie Informatyki

14 marca 2017r.
11 kwietnia 2017r.
23 maja 2017r.
20 czerwca 2017r.
26 września 2017r.

Terminy posiedzeń Senatu UWr
godz. 10:15 sala senatu w gmachu głównym

29 marca 2017 r.
26 kwietnia 2017 r.
31 maja 2017 r.
28 czerwca 2017 r.
27 września 2017 r.