Menu

Terminy posiedzeń Rady Instytutu
godz. 12:15; sala 119

18 września 2018r.

Terminy posiedzeń Rady Wydziału
godz. 12:15; sala 119 w Instytucie Informatyki

25.09.2018
16.10.2018
13.11.2018
11.12.2018
15.01.2019
12.02.2019
12.03.2019
16.04.2019
14.05.2019
18.06.2019
24.09.2019