Instytut Informatyki posiada 5 pracowni komputerowych. W pracowniach są zainstalowane systemy Windows 7 (pracownie 7, 107, 108, 110) oraz Linux (7, 107, 108, 110, 137). Z pracowni może korzystać każdy student Instytutu Informatyki. Klucz do pracowni można pobrać na portierni po zostawieniu legitymacji lub indeksu.

Na terenie instytutu dostępna jest sieć wifi eduroam, do której mają dostęp wszyscy studenci. Szczegóły pod adresem http://dui.uni.wroc.pl/instrukcje-instalacji/.