Menu

Sprawozdania

Nasz instytut każdego roku publikuje szczegółowe sprawozdania ze swojej działalności naukowej:

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Konferencje naukowe i szkoły:

FROCOS 2015 – Wrocław 2015
TABLEAUX 2015 – Wrocław 2015
ALGO 2014 – Wrocław 2014
10th European Computer Science Summit – Wrocław 2014
ACP Summer School 2012 – Wrocław 2012
23rd International Conference on Automated Deduction – Wrocław 2011
ICALP 2007, LICS 2007, Logic Colloquium 2007 – Wrocław 2007
18th International Workshop: Computer Science Logic 2004 – Karpacz 2004
Forum Informatyki Teoretycznej - Wrocław 1993, 1997, Karpacz 2004-2006.
Szkoła ACM: Bezpieczeństwo w Internecie – Duszniki Zdrój 2002
Szkoła ACM: ACM Workshop on Functional and Object Oriented Programming – Jadwisin 1997
Szkoła ACM: ACM State of the Art Summer School Functional and Object Oriented Programming – Sobótka 1996
The 24th International Symposium of Mathematical Foundations of Computer Science – Szklarska Poręba 1999

Habilitacje (od 1981 roku):


 • Piotr Wnuk-Lipiński, Algorytmy ewolucyjne dla wysokowymiarowych problemów optymalizacji i ich zastosowania (16.01.2017)
 • Katarzyna Paluch, Skojarzenia w algorytmach dla tras komiwojażera i zadaniach przydziału z preferencjami (26.09.2017)
 • Dariusz Biernacki, Operatory sterowania w językach programowania wyższego rzędu: Struktura typów oraz równoważność programów (19.04.2016)
 • Artur Jeż, Rekompresja: nowe podejście do równań słów, unifikacji i skompresowanych danych (17.11.2015)
 • Łukasz Kaiser, Ilościowe własności systemów z bogatą strukturą stanów (10.12.2013)
 • Emanuel Kieroński, Zagadnienia rozstrzygalności logik z dwiema zmiennymi z relacjami równoważności lub relacjami przechodnimi (19.11.2013)
 • Paweł Woźny, Bazy Bernsteina: dualność i zastosowania (22.10.2013)
 • Jarosław Byrka, Algorytmy aproksymacyjne oparte o programy liniowe (24.09.2013)
 • Marcin Bieńkowski, Algorytmy online w zarządzaniu buforami i problemach konfiguracyjnych (19.02.2013)
 • Mieczysław Wodecki, Metody agregacji w problemach optymalizacji dyskretnej (16.03.2011, Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej)
 • Tomasz Jurdziński, Automaty skracające i inne uogólnienia hierarchii Chomsky'ego (17.03.2009)
 • Lidia Tendera, Problem spełnialności i skończonej spełnialności pewnych wariantów fragmentu strzeżonego(13.05.2008)
 • Hans de Nivelle, Using resolution as decision procedure (2008)
 • Witold Charatonik, Więzy mnogościowe (12.11.2002)
 • Wiesław Szwast, Złożoność obliczeniowa problemu spełnialności dla pewnych rozszerzeń słabych logik(11.12.2001)
 • Marek Piotrów, Konstrukcja asymptotycznie optymalnych sieci sortujących odpornych na błędne działanie komparatorów (20.11.2001)
 • Krzysztof Loryś, Złożoność obliczeniowa kompakcji w równoległych modelach obliczeń (12.12.2000)
 • Maciej Liśkiewicz, Złożoność obliczeniowa pamięciowo ograniczonych interakcyjnych systemów "dowodzących"(7.03.2000)
 • Jerzy Marcinkowski, Achilles, Turtle, and Undecidable Boundedness Programs for Small Datalog Programs (7.12.1999)
 • Mirosław Kutyłowski, Złożoność obliczeniowa wielogłowicowych automatów jednostronnych (1992)
 • Krystyna Ziętak, Aproksymacja macierzy i związane z nią równania macierzowe (1990)
 • Stanisław Lewanowicz, Związki rekurencyjne dla współczynników i momentów Jacobiego (1988)
 • Jerzy Kucharczyk, Algorytmy analizy skupień w języku ALGOL 60 (1986)
 • Edward Neuman, Metody funkcji sklejanych w analizie numerycznej (1985)
 • Maciej M. Sysło, Struktura cykli w grafach i grafy zewnętrznie płaskie, teoria i algorytmy (1981)

Doktoraty (od 1973 roku):

 • Jakub Kowalski, General Game Description Languages, Promotor: prof. Andrzej Kisielewicz (9.06.2017)
 • Patryk Filipiak, Proaktywne algorytmy ewolucyjne w rozwiązywaniu problemów optymalizacji dynamicznej, Promotorzy: prof. Leszek Pacholski i dr Piotr Wnuk-Lipiński (21.12.2016).
 • Przemysław Gospodarczyk, Obniżanie stopnia i scalanie krzywych Béziera, Promotor: dr hab. Paweł Woźny (25.10.2016)
 • Bartosz Rybicki, Approximation algorithms for NP-hard location problems. , Promotor: dr hab. Jarosław Byrka (27.09.2016)
 • Tomasz Gogacz, Fundamentalne własności teorii będących zbiorami Tuple Generating Dependencies i związki między tymi własnościami, Promotor: prof. Jerzy Marcinkowski (5.04.2016)
 • Marcin Kardas, Szybkie i energetycznie efektywne protokoły dla radiowych sieci ad hoc, Promotor: dr hab. inż. Marek Klonowski (8.12.2015)
 • Marek Szykuła, Algorytmy dla automatów synchronizowalnych, Promotor: prof. Andrzej Kisielewicz (17.11.2015)
 • Łukasz Stafiniak, GADTs for Reconstruction of Invariants and Postconditions, Promotor: prof. Leszek Pacholski (20.10.2015)
 • Piotr Witkowski, Complexity of some logics Extended with Monadic Datalog Programs, Promotor: prof. Witold Charatonik (20.10.2015)
 • Marek Materzok, Control Abstraction for Layered Continuations. Semantics, Types and Implementation, Promotor: prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski, dr Dariusz Biernacki (9.12.2014)
 • Jakub Lemiesz (PWr), Podstawowe algorytmy dla sieci Ad Hoc, Promotor: prof. dr hab. Jacek Cichoń (19.02.2013)
 • Jakub Michaliszyn, Badanie rozstrzygalności logik modalnych ze szczególnym uwzględnieniem logik operujących na przedziałach czasowych, Promotor: prof. J. Marcinkowski (23.11.2012)
 • Jan Otop, O konstrukcji algorytmów E-unifikacji, Promotor: prof. J. Marcinkowski (1.02.2012)
 • Paweł Gawrychowski, Wyszukiwanie wzorca w skompresowanym tekście, Promotor: prof. K. Loryś (25.10.2011)
 • Łukasz Jeż, Szeregowanie pakietów online , Promotorzy: dr hab. T. Jurdziński (UWr) i prof. M. Chrobak (UCR) (30.09.2011)
 • Artur Jeż, Gramatyki koniunkcyjne i układy równań nad zbiorami liczb naturalnych, Promotor: prof. K. Loryś i prof. Alexander Okhotin (University of Turku, Finlandia) (14.09.2010)
 • Rafał Nowak, Przyspieszanie zbieżności szeregów i ułamków łańcuchowych, Promotor: prof. S. Lewanowicz (13.04.2010)
 • Michał Wrona, Złożoność kwantyfikowanych problemów spełniania więzów dla pozytywnych języków temporalnych, Promotor: dr hab. W. Charatonik (22.12.2009)
 • Michał Moskal, Satisfiability Modulo Software, Promotor: prof. L. Pacholski (1.12.2009)
 • Łukasz Piwowar, Voxel Method for Realistic Rendering, Promotor: prof. Rémy Malgouyres (24.11.2009)
 • Piotr Wieczorek, Modulo Constraints and Typechecking XML Views of Relational Databases, Promotor: dr hab. J. Marcinkowski (16.12.2008)
 • Wiktor Zychla, eXtensible Multi Security: Security Framework for .NET, Promotor: prof. L. Pacholski (21.10.2008)
 • Przemysław Skibiński, Reversible data transforms that improve effectiveness of universal lossless data compression, Promotor: dr hab. M. Piotrów (3.10.2006)
 • Sebastian Bala, Decision Problems on Regular Expressions, Promotor: prof. L. Pacholski (21.02.2006)
 • Katarzyna Paluch, Approximation Algorithms for Rectangle Tiling, Promotor: prof. K. Loryś (22.02.2005)
 • Paweł Woźny, Własności współczynników Fouriera względem semiklasycznych wielomianów ortogonalnych, Promotor: prof. S. Lewanowicz (4.01.2005)
 • Piotr Lipiński, Evolutionary Data-Mining Methods in Discovering Stock Market Expertise from Financial Time Series, Promotorzy: prof. J. Korczak i prof. A. Bartkowiak (18.10.2004)
 • Paweł Keller, Obliczanie całek nieoznaczonych funkcji osobliwych lub oscylujących, Promotor: prof. S. Lewanowicz (10.06.2003)
 • Emanuel Kieroński, O złożoności logiki ze strażnikami z dwiema zmiennymi i z relacjami tranzytywnymi, Promotor: prof. L. Pacholski (13.05.2003)
 • Andrzej Łukaszewski, Offsets and Minkowski operators for speeding up global illumination methods, Promotor: prof. L. Pacholski (11.06.2002)
 • Maciej Gębala, Rekonstrukcja poliomin wypukłych, Promotor: prof. L. Pacholski (14.05.2002)
 • Ewa Kołczyk, Edukacja informatyczna w polskim systemie szkolnym, Promotor: prof. M.M. Sysło (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, 9.04.2002)
 • Marcin Młotkowski, Specification and optimization of the Smalltalk programs, Promotor: prof. L. Pacholski (23.10.2001)
 • Tomasz Truderung, Polimorficzne typy kierunkowe dla języków programowania logicznego, Promotor: prof. L. Pacholski (13.06.2000)
 • Paweł Rychlikowski, Polimorficzne typy kierunkowe dla języków programowania logicznego, Promotor: prof. L. Pacholski (13.06.2000)
 • Marcin Kik, Efektywne sieci komparatorów, Promotor: prof. M. Kutyłowski (13.06.2000)
 • Tomasz Jurdziński, Aspekty komunikacyjne obliczeń systemów automatów skończonych, Promotor: prof. M. Kutyłowski (4.04.2000)
 • Lidia Tendera, Problem spełnialności dla rozszerzeń logiki pierwszego rzędu z ograniczoną liczbą zmiennych, Promotor: prof. L. Pacholski (20.10.1998)
 • Przemysława Kanarek, Realizacja permutacji na sieciach ograniczonego stopnia, Promotor: prof. M. Kutyłowski (1997)
 • Zdzisław Spławski, Proof-Theoretic Approach to Inductive Definitions in ML-like Programming Language versus Second-Order Lambda Calculus, Promotor: prof. L. Pacholski (1996)
 • Grzegorz Stachowiak, Generowanie wybranych klas obiektów kombinatorycznych algorytmami minimalnych zmian, Promotor: prof. M.M. Sysło (9.03.1995)
 • Witold Charatonik, Set constraints in some equational theories, Promotor: prof. L. Pacholski (Polska Akademia Nauk, 1995)
 • Jerzy Marcinkowski, Decidability problems of Horn clause implications, Promotor: prof. L. Pacholski (1993)
 • Witold Karczewski, Pewne uogólnienia arytmetycznych ułamków łańcuchowych, Promotor: prof. S. Paszkowski (wrzesień 1992)
 • Maciej Liśkiewicz, On one-tape Turing machines, Promotor: prof. L. Pacholski (1990)
 • Marek Piotrów, Counting and the polynomial time hierarchy, Promotor: prof. L. Pacholski (1989)
 • Krzysztof Loryś, Reversal bounded alternating Turing machines, Promotor: doc. L. Pacholski (1989)
 • Mieczysław Wodecki, Algorytmy szeregowania zadań w pewnym elastycznym systemie produkcyjnym, Promotor: doc. J. Grabowski (1987)
 • Wiesław Szwast, Spektra hornowskie, Promotor: prof. L. Pacholski (1985)
 • Mirosław Kutyłowski, Small Grzegorczyk classes and relations defined by simultaneous recursion and iteration, Promotor: prof. L. Pacholski (1985)
 • Andrzej Olejniczak, Aproksymacja okresowych w czasie rozwiązań równania parabolicznego drugiego rzędu, Promotor: doc. H. Marcinkowska (1984)
 • Mieczysław Szyszkowicz, Wyznaczanie kroku całkowania dla metod jednokrokowych rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych, Promotor: doc. R. Zuber (1983)
 • Kostas Skandalis, Programowalne funkcje rzeczywiste, Promotor: prof. L. Pacholski (1981)
 • Antoni Kościelski, Aksjomat determinacji w arytmetyce drugiego rzędu, Promotor: prof. L. Pacholski (IMPAN, 10.11.1981)
 • Ewa Gurbiel, System programowania przekształceń algebraicznych AMAL, Promotor: prof. S. Paszkowski (1979)
 • Helena Krupicka, System programowania przekształceń algebraicznych AMAL, Promotor: prof. S. Paszkowski (1979)
 • Aleksander Janicki, Rozwiązanie i numeryczna aproksymacja zagadnienia Stefano za pomocą nierówności wariacyjnych, Promotor: doc. R. Zuber (1978)
 • Jerzy Tomasik, Nasycone produkty zredukowane, Promotor: prof. L. Pacholski (1977)
 • Adam Szustalewicz, Różnicowe aproksymacje operatorów gradientu i dywergencji oraz związane z nimi twierdzenia Weyla o ortogonalnym rozkładzie dla dyskretnych dwuwymiarowych okresowych pól wektorowych, Promotor: prof. A. Krzywicki (1977)
 • Stanisław Lewanowicz, Konstrukcja związku rekurencyjnego najmniejszego rzędu dla współczynników szeregu Gegenbauera, Promotor: prof. S. Paszkowski (1975)
 • Maciej M. Sysło, Odwracalność digrafów ogólnych i jej realizacja, Promotor: doc. dr L. Szamkołowicz (1973)