Menu

W Zakładzie Metod Numerycznych prowadzone są badania w zakresie teorii i zastosowań szeroko rozumianych metod obliczeniowych. Zainteresowania naukowe pracowników zakładu dotyczą między innymi:

  • algorytmów dla krzywych i powierzchni,
  • baz dualnych,
  • przyspieszania zbieżności,
  • metod matematycznych grafiki komputerowej,
  • metod optymalizacji,
  • statystyki obliczeniowej,
  • teorii aproksymacji,
  • wielomianów ortogonalnych i funkcji specjalnych.

Informacje na temat seminarium zakładowego dostępne są pod adresem http://www.ii.uni.wroc.pl/~pwo/ZMN/NA_RG.html