Terminy posiedzeń komisji


Rok akademicki 2018/2019

Semestr zimowy 2018/2019
Okres zajęć dydaktycznych - 03.10.2018 - 31.01.2019
Dni rektorskie - 31.10.2018 - 02.11.2018 - 15.11.2018
Przerwa świąteczna - 22.12.2018 - 02.01.2019
Sesja egzaminacyjna - 01.02.2019 - 13.02.2019
Sesja poprawkowa - 14.02.2019 - 20.02.2019

Semestr letni 2018/2019
Okres zajęć dydaktycznych - 21.02.2019 – 14.06.2019
Dni rektorskie - 02.05.2019, 09.05.2019
Przerwa świąteczna - 19.04.2019 - 23.04.2019
Sesja egzaminacyjna - 15.06.2019 – 02.07.2019
Sesja poprawkowa - 01.09.2019 - 10.09.2019