Terminy posiedzeń komisji


Rok akademicki 2019/2020

Semestr zimowy 2019/2020
Okres zajęć dydaktycznych - 02.10.2019 - 04.02.2020
Dni rektorskie - 31.10.2019, 15.11.2019
Przerwa świąteczna - 23.12.2019 - 06.01.2020
Sesja egzaminacyjna - 05.02.2020 - 18.02.2020
Sesja poprawkowa - 19.02.2020 - 25.02.2020

Uwaga: w środę 30.10.2019 r. przeprowadzone zostaną zajęcia piątkowe, a we wtorek 07.01.2020r. przeprowadzone zostaną zajęcia poniedziałkowe

Semestr letni 2019/2020
Okres zajęć dydaktycznych - 26.02.2020 – 19.06.2020
Dni rektorskie - 07.05.2020, 12.06.2020
Przerwa świąteczna - 10.04.2020 - 15.04.2020
Sesja egzaminacyjna - 22.06.2020 – 05.07.2020
Sesja poprawkowa - 01.09.2020 - 13.09.2020

Uwaga: w środę10.06.2020 r. przeprowadzone zostaną zajęcia piątkowe