Wstępny program dni adaptacyjnych dla osób przyjętych na Informatykę na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2018:

1 października 2018

10:00 – 12:00 Test kwalifikacyjny z języka obcego (Instytut Informatyki, sala 25)
13:00 – 14:00 Spotkanie informacyjne (Instytut Informatyki, sala 25)
14:00 – Spotkanie informacyjne dla studentów kierunku ISIM (Instytut Informatyki, sala 119)

2 października 2018

9:00 - Immatrykulacja (Instytut Informatyki, sala 25)
12:15 – 13:00 Spotkanie z tutorami
Od 13:15 Zapisy na przedmioty

Spotkanie informacyjne ma na celu przekazanie najważniejszych informacji na temat praktycznych aspektów studiowania, m. in. jak zapisać się na zajęcia i ułożyć sobie plan. Immatrykulacja to uroczyste przyjęcie w poczet studentów.


Dostęp do serwisów uczelnianych

Należy przejść do strony login.uni.wroc.pl/passwd-change/reset i w polu Adres email podać swój prywatny adres pocztowy (musi to być ten adres, który podali Państwo podczas rejestracji kandydatów). Następnie należy odebrać pocztę przesłaną przez system CAS na ten prywatny adres i postępować zgodnie z podanymi w niej instrukcjami. W razie problemów należy wysłać wiadomość pod adresem usosweb@uwr.edu.pl.

Po zmianie hasła będą mogli Państwo logować się do Systemu Zapisów, systemów SKOS oraz usosweb.


Obowiązkowy test kwalifikacyjny z języka obcego

Przed przystąpieniem do testu student musi zalogować się na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO) https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/ w terminie od 10 do 24 września 2018 do godz. 23.59.

Student musi wybrać, który język obcy będzie realizował na studiach i napisać z niego test kwalifikacyjny. Do zakończenia studiów I stopnia wymagane jest zaliczenie języka angielskiego na poziomie B2II lub innego języka obcego na poziomie B2II i angielskiego na poziomie A2II.

Test ze wszystkich języków odbędzie się w tym samym czasie.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2 (SPNJO - wykaz certyfikatów zwalniających) lub świadectwo matury dwujęzycznej czy międzynarodowej z języka obcego lub zaliczyli język obcy na innej uczelni, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.

W przypadku szczegółowych pytań dotyczących lektoratów prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio ze SPNJO.