Program dni adaptacyjnych dla osób przyjętych na Informatykę na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2017 zostanie ogłoszony wkrótce. W zeszłym roku plan wyglądał tak:

29 września 2016 (czwartek)
11:00 – 13:00 Spotkanie informacyjne ­ (Instytut Informatyki, sala 25)
14:00 Immatrykulacja ­(Instytut Informatyki, sala 25)

30 września 2016 (piątek)
10:00 – 12:00 Test kwalifikacyjny z języka obcego (­Instytut Matematyczny, sale WS, HS)
12:15 – 13:00 Spotkanie z tutorami (zbiórka na parterze Instytutu Informatyki)
Od 13:15 Zapisy na przedmioty ­ (zbiórka na parterze Instytutu Informatyki)

Spotkanie informacyjne ma na celu przekazanie najważniejszych informacji na temat praktycznych aspektów studiowania, m. in. jak zapisać się na zajęcia i ułożyć sobie plan. Immatrykulacja to uroczyste wręczenie indeksów, po którym możecie Państwo oficjalnie uważać się za pełnoprawnych studentów. Obecność obowiązkowa.

Przed przystąpieniem do testu z języków obcych należy zalogować się na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO): http://www.zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/ w terminie 1 – 23 września 2016 i wybrać, który język obcy będzie się realizować na studiach. Do zakończenia studiów I stopnia wymagane jest zaliczenie języka angielskiego na poziomie B2II lub innego języka obcego na poziomie B2II i angielskiego na poziomie A2II. Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2 (wykaz certyfikatów zwalniających z testu można znaleźć na stronie SPNJO) lub świadectwo matury dwujęzycznej czy międzynarodowej z języka obcego nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu. Dla pozostałych studentów test jest obowiązkowy.