Program dni adaptacyjnych dla osób przyjętych na Informatykę na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2017:

28 września 2017 (czwartek)
11:00 – 12:00 Spotkanie informacyjne ­ (Instytut Informatyki, sala 25)
14:00 Immatrykulacja ­(Instytut Informatyki, sala 25)

29 września 2017 (piątek)
10:00 – 12:00 Test kwalifikacyjny z języka obcego
12:15 – 13:00 Spotkanie z tutorami
Od 13:15 Zapisy na przedmioty

Test kwalifikacyjny z jęz. angielskiego odbędzie się w Instytucie Informatyki (sala 25), a z innych języków - w Instytucie Matematyki (sala EM).

Spotkanie informacyjne ma na celu przekazanie najważniejszych informacji na temat praktycznych aspektów studiowania, m. in. jak zapisać się na zajęcia i ułożyć sobie plan. Immatrykulacja to uroczyste przyjęcie w poczet studentów.


Dostęp do serwisów uczelnianych

Należy przejść do strony login.uni.wroc.pl/passwd-change/reset i w polu Adres email podać swój prywatny adres pocztowy (musi to być ten adres, który podali Państwo podczas rejestracji kandydatów). Następnie należy odebrać pocztę przesłaną przez system CAS na ten prywatny adres i postępować zgodnie z podanymi w niej instrukcjami. W razie problemów należy wysłać wiadomość pod adresem usosweb@uwr.edu.pl.

Po zmianie hasła mogą Państwo się logować do Systemu Zapisów, systemów SKOS oraz usosweb. Najważniejsze informacje dla nowych studentów znajdą Państwo w kursie Pierwsze zajęcia 2017.


Test kwalifikacyjny z języka obcego

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych informatyki są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego na poziomie B2 II (zalecany jęz. angielski). Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, ale zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego. Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/ w terminie od 1 do 24 września 2017 do godz. 23.59.


Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego
  • Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu. Wykaz dokumentów zwalniających znajduje się na stronie http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/certyfikaty-zwalniajace-20132014
  • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.
  • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego; ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr. W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych od 2 do 30 listopada 2017 w celu przepisania oceny. Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/
  • Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku zaliczonego poziomu B1 lub B2I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie, a w przypadku B2II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji. Zasady nauczania znajdują się na stronie http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/rok-i-i-ii-studia-stacjonarne